نشریه کاشان شناسی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله "پژوهش نامه کاشان" به عنوان مجله تخصصی "مرکز پژوهشی کاشان شناسی" به هدف انتشار مقالات مربوط به حوزه کاشان منتشر می شود. این مجله به صاحب امتیازی دانشگاه کاشان و هیات تحریریه ای متشکل از اساتید دانشکده های "ادبیات و علوم انسانی" و "معماری و هنر" دانشگاه کاشان و تعدادی از دیگر اساتید کاشان پژوه در سال1383 آغاز به کار کرد و اولین شماره آن در بهار سال 1384 روانه بازار نشر شد. از آن زمان تا کنون 9 شماره از مجله منتشر شده و اکنون شماره دهم آن نیز آماده انتشار است که ماحصل این ده شماره انتشار85 مقاله در زمینه مطالعات کاشان شناختی است.

  این مجله در شرف دریافت درجه علمی- ترویجی از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم است. از این رو به پیشنهاد این کمیسیون نام مجله از "کاشان شناخت" به "پژوهش نامه کاشان" تغییر کرده است.

موضوع مقالات مجله پژوهش های تاریخی و فرهنگی اعم از مطالعات دینی، ادبی، اعلام، مشاهیر و همچنین پژوهش های معماری و هنر اعم از بررسی انواع هنرهای اسلامی و صنایع دستی و کاوش های باستان شناختی مرتبط با حوزه فرهنگی کاشان شامل شهرستان های کاشان، نطنز و آران و بیدگل و شهرهای مجاور آن است. منطقه کاشان یکی از حوزه های مهم تاریخی و فرهنگی ایران و جهان است و از گذشته های بسیار دور این منطقه در شهرنشینی، معماری، هنر و صنایع دستی پیشتاز و صاحب سبک بوده است.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه کاشان شناسی:
http://sh-kashan.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب