نشریه کاشان شناسی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
منطقه کاشان یکی از حوزه‌های مهم تاریخی و فرهنگی ایران و جهان است و از گذشته‌های بسیار دور، این منطقه در شهرنشینی، معماری، هنر و صنایع دستی پیشتاز و صاحب‌ سبک بوده است. مجله علمی «کاشان‌شناسی» مرکز پژوهشی کاشان‌شناسیِ دانشگاه کاشان، به منظور انتشار مقالات مربوط به حوزه کاشان منتشر می‌شود. این مجله به صاحب امتیازی دانشگاه کاشان و هیأت تحریریه‌ای متشکّل از اساتید دانشکده‌های «ادبیات و علوم انسانی» و «معماری و هنر» دانشگاه کاشان و تعدادی از دیگر اساتید کاشان پژوهِ سایر دانشگاه‌های کشور، در سال ۱۳۸۳ آغاز به کار کرد و اولین شماره آن در بهار سال ۱۳۸۴ روانه بازار نشر شد. از آن زمان تاکنون به صورت پیاپی، ۲۳ شماره از مجله منتشر شده و اکنون شماره بیست و چهارم آن نیز آماده انتشار است که ماحَصَل این بیست و سه شماره، انتشار ۱۹۰ مقاله در زمینه مطالعات کاشان‌شناختی است.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه کاشان شناسی:
http://sh-kashan.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب