نویسنده = ��������������������� ��������
سبک صبور (نگاهی به شعر و شخصیت صبور کاشانی)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 147-172

سید محمد راستگو؛ اقدس عدالت‌پور