نویسنده = ������������������������� ����������
از گلاب کاشان تا گل‌های کشان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 143-152

محمود روح‌الامینی