نویسنده = ������������ ��������������������� ��������
توغ‌های نفیس و تاریخی شهرستان‌های کاشان، آران‌وبیدگل و نطنز

دوره 8، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 140-182

محمد مشهدی نوش آبادی؛ محمد خداداد