نویسنده = ���������� ������������������� ����������
باغ و عمارت تاریخی مبارک‌آباد ورکان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 62-77

محمد مشهدی نوش‌آبادی؛ فریبا حیدری خان‌محمد؛ ریحانه نجفی‌مقدم‌نژاد