نویسنده = روح‌الله تعظیمی‌فر
خانه‌باغ لاجوردی کاشان در گذر زمان

دوره 10، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 108-123

روح‌الله تعظیمی‌فر؛ محمد مشهدی‌ نوش‌آبادی


بازشناسی عمارت تاریخی شاسوسا

دوره 8، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 98-111

روح‌الله تعظیمی‌فر؛ احمد دانایی نیا