کلیدواژه‌ها = زیارتگاه
مطالعۀ معماری و سیر تحول تاریخی زیارتگاه غایب در کاشان

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 3-34

10.22052/kashan.2022.243251.1026

حمیدرضا جیحانی؛ محمد مشهدی نوش‌آبادی؛ ستاره آقابیگی


بازشناسی عمارت تاریخی شاسوسا

دوره 8، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 98-111

روح‌الله تعظیمی‌فر؛ احمد دانایی نیا