دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کالبد فرهنگی شهر: واکاوی الزامات و چالش‌های پایداری مناظر فرهنگی در تدوین نقشه فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22052/kashan.2022.246593.1048

سعید شریفی؛ میثم نمکی؛ محمد لطیفی


بررسی ارتباط زبانی در الأربعین علوی – بروجردی براساس نظریه یاکوبسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22052/kashan.2022.246613.1049

روح الله صیادی نژاد؛ محمد منتظمی پور؛ مریم جلایی پیکانی


قالی به‌مثابه عنصر فرهنگی در مناسک نمادین قالی‌شویی مشهد اردهال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.22052/kashan.2022.246671.1051

سمانه کاکاوند


مقاله پژوهشی

ارزیابی توسعه گردشگری بر میزان شادی ساکنان نمونه موردی: شهر کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22052/kashan.2022.246707.1052

یونس غلامی؛ راضیه کریمی آغچه؛ ابراهیم مولوی


بازخوانی قالی میرزا کوچک منسوب به کاشان از منظر نشانهشناسی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22052/kashan.2022.248335.1056

سید محمد رضا طبسی؛ ایمان زکریایی کرمانی