بررسی انتقادی روش تأویل‌گرایانه کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی در «التأویلات»

نویسنده

چکیده

تأویل القرآن یا التأویلات، یکی از مهم‌ترین تألیفات کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی (متوفی 725/ 730 هـ.ق) است که به اشتباه به محیی‌الدین عربی نسبت داده شده است. مؤلف این اثر در تأویل آیات، گرفتار نوعی تعسّف گردیده به گونه‌ای که حتی اشیای محسوس و حتی اشخاصی که وجود خارجی و عینی داشته‌اند، خاصه انبیا و اولیا را تأویل نموده است. وی حروف مقطعه را اشاره و کنایاتی به حقایق و مراتب دانسته و معجزات پیامبران را نیز مورد تأویل قرار داده است. نویسنده در این مقاله، ضمن اثبات انتساب این اثر به کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی، به تحلیل و بررسی انتقادی آن پرداخته و با بیان چگونگی سبک و شیوه مؤلف در تأویل آیات قرآن، به میزان تأثیر آن بر سایر مفسّران و اندیشمندان اسلامی و جایگاه این کتاب اشاره کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Quranic Interpretation Approach by Kamalo-Al-Din Abd-o-Al Rezaagh Al-Kashani

نویسنده [English]

  • BemanAli Dehghan Mangabadi
چکیده [English]

‘’Quran’s interpretations’’ or ‘‘Interpretations’’ is one of the most important works of Abd-o-Al Rezaagh Al-Kashani, erroneously attributed to Muhyiddin Ibn Arabi. Abd-o-Al Rezaagh has gone to extremes in interpreting the verses of holy Quran so much so that he has interpreted tangible objects and even real people especially the prophets and religious authorities. He regarded Al-Mogattae letters as allusions to ‘truths’ and has even (arbitrarily) interpreted the miracles performed by prophets. Trying to prove Abd-o-Al Rezaagh as the author of the work, the researcher in this article critically reviews the author’s approach to interpretation of Quranic verses and sheds light on the extent to which this work has affected other Islamic scholars and interpreters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretations of Quran
  • ‘Interpretations’
  • Interpretation
  • Suffiah