صباحی بیدگلی پیشاهنگ نام آور دوره بازگشت ادبی

نویسنده

چکیده

حاجی سلیمان صباحی بیدگلی (م حدود 1213 ﻫ.ق) یکی از آشناترین چهره‌های دوره بازگشت ادبی در پایان سده دوازدهم هجری است. وی که پس از پیمودن مراحلی از تکامل ادبی در زادگاه خود بیدگل به مصاحبت شاعر نام‌آور عصر زندیه، حاجی لطفعلی بیک آذر بیگدلی توفیق یافت، توانست در پرتو حمایت‌های بی‌دریغ این شاعر به نقطه اوج تکامل ادبی دست یابد و گوی سخنوری و گشاده‌زبانی را از همگنان برباید و به مدد آذر به حلقه ادبی مشتاق اصفهانی راه پیدا کرده، با نشان دادن استعداد خارق‌العاده خود در سرون غزل و قصیده نام خویش را به عنوان یکی از نام‌آورترین پیشاهنگان دوره بازگشت ادبی در تاریخ ادبیات فارسی جاودانه سازد. نوشته پیش‌رو مروری است بر زندگی و آثار این قصیده‌سرای بزرگ نیمه دوم سده دوازدهم و دهه نخست سده سیزدهم هجری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sabahi Bidgoli: A pioneering Figure in Literature

نویسنده [English]

  • Abdollah Movahhedi
چکیده [English]

Haji Soleiman Sabbahi Bidgoli (born circa 1213 AD) is one of the most well-known scholars of the reformation period of literature (Bazghasht). He developed as a poet in his hometown Bidgol and his poetry evolved under the influences of the works and teachings of Zandieh poets like Haj Lotfali Beik Azar Bidgoli and gradually came to the pinnacle of his fame and joined the Moshtaghe Isfani School with the help of Azar. The present paper reviews his life as a poet in late 12th and early 13the century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haji Soleiman Sabbahi Bidgoli
  • Azar
  • Lyric
  • Ode