تاریخ مدارس در کاشان

نویسنده

چکیده

مطالعه تاریخ و فرهنگ ملت باعث پندگیری از نقاط ضعف و عبرت‌گیری از نقاط قوت هر قوم و ملتی است. شناخت تاریخ آموزش و پرورش ایران به طور عام و آموزش و پرورش کاشان (قاسان و قاشان) به طور خاص به منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات و تجربه‌گیری برای اداره بهتر مدارس در عصر دهکده جهانی مک لوهان است. هدف از این مطالعه بررسی روند شکل‌گیری مدارس در کاشان قبل از اسلام تاکنون و نیز تأثیر حوادث طبیعی و و حکومت‌ها بر تأسیس و حذف آنها بوده است. در این مقاله سعی شده با روش تحقیق توصیفی، اسناد و مدارک خطی و چاپی در مراکز مختلف به عنوان ابزار تحقیق مورد مطالعه قرار گیرد. آموزش و پرورش کاشان از قبل از میلاد که به صورت سنتی، نیاکانی و با روش استادـ شاگردی بوده است تا عصر کنونی که به صورت آموزش و پرورش صنعتی، دولتی و با روش‌های آموزشی نوین محصل محور می‌باشد، تجزیه و تحلیل گردد. تأسیس مدارس مانند آلیانس اسرائیلیت اونیورسال مرکزی، مدرسه دخترانه آلیانس، مدرسه بنات اونیورسال و وحدت بشتر تا مدارس مظفریه، سرداریه، غازانیه، توفیقیه، رزاقیه و ... در رشد و اعتلای تاریخ، تمدن و فرهنگ کاشانی‌ها (قاشانی‌ها) بیش از پیش مثمرالثمر بوده است و باعث شده شهر قاسان در سیلک به چهل حصاران قاشان و نیز به دارالمؤمنین کاشان یعنی شهر کهن فرهنگی ایران با سابقه‌ای فراتر از تپه اصفهان با محله جویباری سلجوقی تبدیل کند. همچنین در این مقاله تلاش گردیده از رویکرد عصری مدارس یعنی مدارس و مکتبخانه‌ها از دوره قبل از میلاد مسیح تا ظهور اسلام، از ظهور اسلام تا دوره سلاجقه و صفویه، از صفویه تا زندیه و سپس تا عصر قاجاریه و نیز مدارس اقلیت‌های مذهبی کاشان مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of a nation’s

نویسنده [English]

  • Abbas Shekari
چکیده [English]

Culture and history can be beneficial in that it helps the avoidance of pitfall and the adaptation of strengths. Similarly, the study o the history of education in Iran in general and the local studyof the history of education in Kashan (also called Qasan and Qashan) can be a great step in the better management of schools in today’s world. The peresent study traces the development of schools in Kashan and investigates the effects of enironemental and political factors on their development. The dim of the study is to use historical records to show how the classical master-apprentice education developped into the present form.