تیمچۀ امین‌الدوله و بررسی میزان مطلوبیت کالبدی‌کارکردی آن در بازار سنتی کاشان

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

بازار سنتی ازجمله مهم‌ترین آثار تاریخی و دیدنی شهر کاشان است که به شکل خطی، فضای وسیعی از بافت تاریخی شهر کاشان را به خود اختصاص داده است. این بازار با عناصر مختلفی چون کاروانسرا، سرا، تیم، تیمچه، مسجد، مدرسه، حمام، آب‌انبار، زیارتگاه و... یکی از پر رونق‌ترین و باشکوه‌ترین بازارهای ایران به شمار می‌آید. تیمچۀ امین‌الدوله به‌عنوان یکی از اجزای اصلی این بازار، از زیباترین تیمچه‌هاست. زیبایی منحصر‌به‌فرد این تیمچه مدیون هنر و مهارت معماران و هنرمندان گذشته شهر کاشان است که امروزه به‌عنوان یک میراث باارزش برای هنر و معماری ایرانی باقی مانده است. هدف این پژوهش، توصیف مطلوبیت کالبدی‌کارکردی تیمچۀ امین‌الدوله است. روش پژوهش توصیفی‌تحلیلی است که با استفاده از داده‌های به‌دست‌آمده از برداشت‌های میدانی، کتابخانه‌‌ای، مصاحبه با خبرگان و مطلعین محلی در سازمان‌های مرتبط به انجام رسیده است. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد با تغییراتی کالبدی در فضاهای تیمچه، می‌توان به بهبود مطلوبیت کالبدی‌کارکردی تیمچۀ امین‌الدوله کمک کرد. ازجمله این اقدامات می‌توان به حذف عناصر زاید ازجمله حذف چایخانه، توجه به زیبایی و کیفیت تأسیسات تیمچه اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Physical-Functional Utility of Amin od-Dowleh Timche in Bazaar of Kashan

نویسندگان [English]

  • Rasol Heidari Soreshjani
  • Zahra Salimi
چکیده [English]

Among the most important ancient monuments of Kashan is the traditional imposing market or the so-called Old Bazaar which has linearly spread across Kashan historical fabric. Encompassing various historical buildings such as inns, Timchehs, mosques, schools, baths, reservoirs, shrines, etc., this Bazaar is one of the most prosperous and magnificent markets in Iran. Amin od-Dowleh Timcheh as one of the main components of this market is among the most beautiful Timchehs. It owes its unique beauty to the artistic creativity and skills of Kashan past architects and artists who made this structure be a unique heritage for the Islamic art and architecture. This study aims to describe, introduce, and evaluate the physical-functional utility of Amin od-Dowleh Timcheh. This descriptive-analytic study used data obtained from fields, libraries, and interviews with experts and key informants of related organizations. Analytic Hierarchy Process (AHP) was employed in order to explore the strategies which help enhance the utility of this structure.  Findings demonstrated that physical changes in this Timcheh would help improve the utility of this fabulous structure. Such changes would include the removal of unnecessary elements and places like teahouses, and paying serious attention to the beauty and quality of Timcheh facilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial utility
  • Traditional markets
  • AHP
  • Amin od-Dowleh Timcheh
  • Historical fabric