سیّد ابو الرّضا راوندی کاشانی عربی سرا

نویسنده

چکیده

سید ابوالرّضا راوندی کاشانی از دانشمندان پارسی‌زبان قرن ششم هجری است که به زبان عربی شعر سروده است. از تألیفات گرانسنگ وی در فقه، تفسیر و ادب، تنها گنجینه دیوان شعر او باقیمانده است. در این مقاله که از بررسی دیوان وی و منابع ادبی مربوط فراهم آمده است، معلوم گشته که ابو الرّضا راوندی وارث دوره جمود شعر عربی و پیرو سبک شعر سنّتی عرب است، وی با پیروی از شیوه تصویرگری پیشینیان، تضمین و اقتباس، هنر ادبی خویش را به نمایش گذارده و در اشعارخود، خصلت مردم باوری، نوع دوستی وگرایش شیعی خود را آشکار ساخته و با زبان شعر به تبلیغ مبانی تشیّع پرداخته است و در قصیده‌ای که تهاجم سپاه ملکشاه سلجوقی به منطقه کاشان و وحشی‌گریهای آنان و پایمردی دو تن از بزرگان این شهر را وصف کرده، سندی معتبر از تاریخ قدیم کاشان به جا نهاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seyyed Abu Al-Reza Ravandi, An Arabic Poet of Kashan

نویسنده [English]

  • Abbas Eqbali
چکیده [English]

Assistant Professor at the University of Kashan Seyyed Abu al-Reza Ravandi is a Persian scholar in the sixth century (A.H.) who has composed some Arabic poems. Unfortunately, all his aluable works in subjects like religious jurisprudence, interpretation of Quran, literature etc. are got lost and only the Divan, i.e. his collection of poems is remained. Studying his Divan and some elated literary sources, this article shows that Abu Reza Ravandi is an heir of Arabic poetical stagnation, and follows the style of traditional Arabic poem. Following the ancients in their method of poetic imagery, quotation, adaptation, he shows his literary art in his own poems in which he insists on his belief regarding philanthropy, altruism, inclination to Shiism and defending its principles. We refer to one of his odes as a valuable document about the ancient history of Kashan, in which he describes the invasion of Seljukian Malek Shah’s soldiers to the area of Kashan, and their savagery, praises the resistance of two great people of city against them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic Poetry
  • Style
  • Ravandi
  • Kashan