نقش سید ابوالرضا راوندی در گسترش میراث حدیثی شیعه

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

از شخصیت‌های کم‌نظیر قرن ششم که در گسترش میراث حدیثی شیعه بسیار مؤثر بوده، بی‌شک سید ابوالرضا راوندی است. خدمات وی به میراث حدیثی شیعه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد: اول روایت میراث حدیثی گذشتگان و انتقال آن به آیندگان تا آنجا که وی به‌عنوان پل ارتباطی برای انتقال این میراث به آیندگان تلقی می‌شود. گاهی او به‌عنوان تقویت‌کنندۀ اسناد انتقال این میراث به آیندگان و در برخی موارد او راویِ منحصربه‌فرد این میراث است که بی‌شک اگر او نبود، اکنون این میراث به دست ما نمی‌رسید.
بخش دوم از خدمات سید ابوالرضا راوندی، شرح و تصحیح میراث حدیثی است؛ نسخه‌هایی از آثار کهن شیعه با اجازۀ سید ابوالرضا راوندی موجود است که او این آثار را در سفری که در سال 511 هجری به بغداد داشته، دریافت کرده است. در رهگذر این اقدام او کاشان را به محل آمدوشد محدّثان سایر حوزه‌های حدیثی، برای تصحیح کتب حدیثی مهم شیعه همچون أمالی سید مرتضی، شرح نهج‌‌البلاغه، خصائص ‌الأئمه و تلخیص البیان سید رضی، رسالۀ اهوازیه، کتاب من لایحضر الفقیه و أمالی شیخ صدوق تبدیل کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Sayed Abo-Al-Reza Ravandi in Expanding Shia Hadith Heritage

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghasempoor Ravandi
  • Mohammad Salami Ravandi
University of Kashan
چکیده [English]

Undoubtedly Sayed Abo-Al-Reza Ravandi is one of the incredible characters in sixth century A.H. who has a great role in expanding the Shia hadith heritage. His services to Shia hadith heritage can be divided into two major parts. First, quoting the Hadith heritage of the past and passing it on to the future generations functioning as a bridge between past and future. Some know him as the furtherance of this heritage transfer process, others know him as the unique narrator of this heritage but, nevertheless without him this great heritage would not be transferred to us.
The other part of his service is the description and correction of this hadith heritage. There are copies of ancient Shia books, which have permission of Sayed Abo-Al-Reza Ravandi. He received these books on a journey to Baghdad in 511 A.H. As a result of his Efforts, Kashan became a station for narrators of other areas of Hadiths for Correction of important Shiite hadith books like Amali from Seyyed Morteza, Nahj al-Balagha's Commentary, Chasaes Al-Aemiyyah and Summary of Al-baian from Sayyed razy. Resle Ahwazieh and Man La Yahzoroho Al Faghih and Amali from Sheykh Sadugh.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashan
  • Seyed Abo-Al-Reza Ravandi
  • Shia
  • sixth century A.H
  • Baghdad