شعربافی در کاشان (تحلیلی بر فرآیند تاریخی، فعالیتها،مراحل و دستبافتههای شعربافی)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، شعربافی به عنوان یکی از مهم ترین صنایع دستی ایران به ویژه در شهر کاشان مورد بررسی قرار گرفته است. شعربافی، جولایی یا پارچه بافی دارای قدمت تاریخی در ایران می باشد. در این میان، کاشان به عنوان مرکز بافت پارچه های ابریشمی و شعربافی معرفی گردیده و به موازات هنر قالیبافی و پس از آن، رایجترین حرفه در کاشان بوده است. با توجه به اهمیت شعربافی در تاریخ صنایع دستی و پارچهبافی ایران، در این مقاله، ضمن ارائۀ سابقۀ تاریخی شعربافی در شهر کاشان، ابتدا صنعت نوغان و تجارت ابریشم در کاشان قدیم تشریح گردیده و پس از آن، فعالیتهای متعدد شعربافی از جمله چلّه دوانی، رنگرزی، تابندی، شومالی و طرّاحی مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر آن، مراحل بافت پارچه در شعربافی مانند ماسورهپیچی، تنظیم قلنبکها، اشتی، موممالی، پوش، عملیات بافت و آهارکشی توضیح داده شده است. پس از آن، انواع دستبافته های شعربافی شامل ترمه، زری، مخملبافی و دارایی معرفی گردیده است. در بخش پایانی مقاله نیز، موقعیت شعربافی در شرایط امروزین بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wool Weaving in Kāshān: An Investigation of Its Historical Process, Activities, Stages and Different Kinds of Wool Weaving

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niyāzi
  • Fahimeh Estarki
چکیده [English]

The present study is an investigation of wool weaving which is one of the most significant Iranian handicraft industry especially in Kāshān. Wool weaving or Textile weaving is an old traditional art in Iran. Kāshān is introduced as a center of silk cloths and Wool weaving. After carpet weaving wool weaving seems to be the most prevalent profession in Kāshān. With regard to the importance of wool weaving in the history of Iranian handicraft industry, this article presents a comprehensive review of the history of wool weaving. Then the industry of caterpillar and silk trade in old Kāshān is explained and various activities of wool weaving is argued. The different stage of textile weaving is also explained. Moreover, the different kinds of wool weaving such as termeh, brocade, and velvet are introduced. Finally, the status of wool weaving in modern society is stated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wool Weaving
  • Silk
  • Weaving
  • Velvet
  • Handicraft Industry