اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 168
تعداد پذیرش 75
تعداد عدم پذیرش 35

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 70
تعداد مشاهده مقاله 12111
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9141
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 45 %