لیست داوران درنشریه1400

 

نام

نام خانوادگی

Name

Sername

لینک publons داوران

شهر

سمت /سازمان

حسن احمدی زاده Hasan Ahmadizade    کاشان دانشگاه کاشان
عباس اقبالی Abbas Eghbaly   کاشان دانشگاه کاشان
عباس اکبری Abbas

Akbari

  کاشان  دانشگاه کاشان
حسین ایمانیان

Hossein 

Imanian   کاشان  دانشگاه کاشان
میلاد باغ شیخی

Milad

Baghsheikhi

  تهران  
غلامرضا براتی

Gholamreza

Baraty      
عباس تراب‌زاده Abbas Torabzade      
محسن جاوری Mohsen Javeri    کاشان دانشگاه کاشان
حمیدرضا جیحانی Hamidreza Jaihani   کاشان  دانشگاه کاشان
امیرحسین چیت سازیان Amir Hussain Chitsazian   کاشان دانشگاه کاشان
محمد رضا حاتمیان Mohammadreza Hatamian   کاشان دانشگاه کاشان
جواد حسین‌زاده ساداتی

Javad

Hosein Zadeh

  کاشان  دانشگاه کاشان
حسین حیدری Hossein 

Heidary

  کاشان  دانشگاه کاشان
رسول حیدری سورشجانی Rasol Heidari Soreshjani      
محمد خداداد Mohammad Khodadad   کاشان  دانشگاه کاشان
سعید خودداری نائینی

Saeid

Khoddari Naeini

   تهران دانشگاه هنر تهران
احمد دانایی‌نیا Ahmad Danaeinia   کاشان  دانشگاه کاشان
رضا دهقانی بیدگلی

Reza 

Dehghani Badgoli   کاشان  دانشگاه کاشان
عباسعلی رضایی نیا

Abbasali

Rezaeenia

   کاشان دانشگاه کاشان
رضا روحانی Reza Rohani   کاشان  دانشگاه کاشان
سید محمود سادات بیدگلی

Seyed Mahmoud

 Sadat Bidgoli   کاشان  دانشگاه کاشان
محمد سبحانی نیا Mohammed Sobhaninia   کاشان  دانشگاه کاشان
حسین ستار

Hossein

Sattar

hossein-sattar کاشان  دانشگاه کاشان
داوود شادلو

Davood

Shadloo davood-shadloo تهران دانشگاه تهران
میترا شاطری

Mitra

Shateri

   شهرکرد دانشگاه شهرکرد
محسن شاطریان

Mohsen 

Shaterian   کاشان  دانشگاه کاشان
محمود شاطریان

Mahmoud 

Shaterian   کاشان دانشگاه کاشان
رضا شجری Reza Shajari   کاشان  دانشگاه کاشان
مصطفی صادقی

Mustafa 

Sadeghi   کاشان  دانشگاه کاشان
غلامرضا صالح علوی

Gholamreza

Salehalavi

   کاشان دانشگاه کاشان
احمد صالحی کاخکی Ahmad Salehi Kakhaki    اصفهان دانشگاه هنر اصفهان
فاطمه سادات طاهری Fāteme Sadat Tāheri   کاشان  دانشگاه کاشان
بابک عالمی Babak Alemi babak-alemi کاشان  دانشگاه کاشان
مصطفی عباسی مقدم

Mustafa 

Abbasi Moghaddam   کاشان  دانشگاه کاشان
ابوالفضل عرب بیگی

Abolfazl

Arabbeigi

  کاشان  دانشگاه کاشان
الهام عربشاهی کاشی Elham Arabshahi kashi   کاشان  دانشگاه کاشان
حسن عزیزی

Hassan

Hazizi

  قم دانشگاه حضرت معصومه (س)
علی عمرانی پور Ali Omranipour   کاشان  دانشگاه کاشان
محمدرضا غیاثیان Mohamad Reza Ghiasian   کاشان  دانشگاه کاشان
عباسعلی فراهتی Abbasali Farahati   کاشان  دانشگاه کاشان
حمیدرضا فهیمی تبار Hamid Rezā Fahimitabār   کاشان  دانشگاه کاشان
دکتر محسن قاسم پور Mohsen Ghasempour   تهران  دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی کشاورز افشار Mehdi

Keshavarz Afshar

  تهران دانشگاه تربیت مدرس
مریم کلبادی نژاد Maryam Kolbadinejad   تهران دانشگاه آزاد اسلامی
امیرحسین مدنی

Amir Hossein 

Madani   کاشان  دانشگاه کاشان
محمد مشهدی نوش‌آبادی Muhammad Mashhadi Noushabadi   کاشان  دانشگاه کاشان
لیلا مکوندی

Leila

 Makvandi   کاشان دانشگاه کاشان
محمدرضا مهدیزاده MohammadReza MahdiZade      
علی مولودی ارانی Ali Moloodi      
سید محمد مهدی میرزا امینی

SeyedMohamad Mehdi

Mirzaamini

  کاشان  دانشگاه کاشان
مسعود ناری قمی Massoud  Nari Qomi      
رضا نوری‌شادمهانی Reza Nouri Shadmahani   کاشان  دانشگاه کاشان