روش شناسی تفسیر آیت الله نجفی با مروری بر زندگی و آثار او

نویسنده

چکیده

مرحوم آیتالله حاج شیخ علی آقا نجفی کاشانی، از نوادر علمایی است که در پنجاه سال اخیر در کاشان، مجدانه به تفسیر قرآن روی آورد و کل قرآن را دوبار طی سی سال برای مر دم کاشان تفسیر کرد. او تحصیلات سطح و خارج را در حوزه نجف گذراند و در دو حوزه نجف و قم به تدریس پرداخت. وی علاوه بر تدریس تفسیر برای عموم مردم، به نوشتن تفسیر مبادرت کرد. از مجموعه آثار تفسیری وی، به عنوان میراث مکتوب منطقۀ کاشان، روش شناسی این مفسر را میتوان جستوجو کرد. در این پژوهش، ابتدا به موضوع زندگی و معرفی آثارعلمی معظم له و در نهایت، به روش شناسی تفسیر او پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of Qurānic Interpretation by Ayatollāh Najafi A Review of His Life and Works

نویسنده [English]

  • Hamid Rezā Fahimitabār
چکیده [English]

Ayatollāh Najafi Kāshāni is assumed to be an Islāmic scholar who hardly attempted to interpret Qurān in recent fifty years. During thirty years, he interpreted Qurān for two times for people of Kāshān. He attended in classes of masters of "Sath" (seminary lectures based on reading textbooks) and "Khārij" (seminary lectures not based on reading textbooks) in Najaf. Then he started teaching in Najaf and Qom. Along with writing an interpretation of Qurān, He start teaching the interpretation of Qurān to the public. His valuable collection of interpretations, composed of his methodology, is considered to be Kāshān’s written inheritance. The present study examines the life and works of Ayatollah Najafi along with his methodology of Qurānic interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollāh Najafi
  • Interpretation of Qurān
  • Methodology of Interpretation