هستی‌شناسی در آرای حکمی ملا محسن فیض کاشانی

نویسنده

چکیده

علامه ملا محسن فیض کاشانی که در حکمت و فلسفه از شاگردان به نام صدرالدین شیرازی است، یکی از پرکارترین علمای شیعه در عصر صفویه است. وی در «هستی‌شناسی» و سایر موضوعات فلسفی نیز از پیروان حکمت متعالیه صدرایی بوده و همچون صدرالحکمای شیرازی با تسلط به فلسفه مشّائی و اشراقی و آشنایی کامل با عرفان به مبانی عرفا و طریقه ایشان نظر داشته و مطالب عرفانی مربوط به مباحث هستی‌شناسی را با مبانی عرفانی برهانی بررسی نموده است. وی امّهات مسائل وجود را به طریقه محقّقین، از حکما و عرفا مورد بحث قرار می‌دهد. علامه فیض در صدد است بین طریقه حکمت و معرفت حاصل از طریق برهان، و فلسفه معهود بین حکمای اوایل و اساطین فن از اعاظم حکمای یونان، و بین معارف وارد از طریق شریعت محمدیه و انوار فائض از طریق ائمه شیعه جمع نماید. این پژوهش، به برخی از مهم‌ترین مسائل هستی‌شناسی در اندیشه فلسفی این حکیم فرزانه اشاره می‌کند. همچنین در بررسی نظریه فیض، به آرای پیشینیان از حکما (از ارسطو تا ابن سینا) نیز نظر داشته و سعی در تطبیق آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontology In the words of Molla Mohsen Feiz Kashani

نویسنده [English]

  • Tahere kamalizadeh
چکیده [English]

Molla Mohsen Feiz Kashani is one of the most famous students of Sadr Al-din Shirazi. He is one of the most prolific Shiite writers. In writing on ontology, Molla Mohsen Feiz Kashani can be said to be a follower of the philosophical school of Sadr Al-din Shirazi and the methods of this school. Molla Mohsen Feiz Kashani attempts to reconcile the teachings of the wise, of the Sufis and of the Greeks with those of the Muhammadan Shariah. This paper discusses some of the most important ontological views of this great scholar in juxtaposition with those of his predecessors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontology
  • Sufism
  • Molla Mohsen Feiz Kashani
  • Shia