سیمای کاشان در معجم البلدان یاقوت حموی

نویسنده

چکیده

اطلاعاتی که یاقوت حموی (575ـ 625 ق) در فرهنگ‌نامه جغرافیایی معجم البلدان، درباره کاشان به دست داده است، مجمل ولی متنوع است. یاقوت از موقعیت جغرافیایی و اداری کاشان، برخی نواحی آن، پیوستگی‌اش با قم، فتح آن به دست مسلمانان، صنایع سفالین آن و برخی علمای این شهر گزارش داده است. شاید جالب‌ترین بخش گزارش یاقوت، اشاره او به رواج کامل مذهب تشیّع امامیه در کاشان و خبر از رسمی رایج در میان روستائیان این شهر در استقبال از ظهور امام غایب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kashan As Reflected in Yaghoot Hemawi's Majma Al-Boldan

نویسنده [English]

  • Abdorrahim Ghanavat
چکیده [English]

Information presented about kashan in Yaghoot Hemawi's Majma Al-Boldan that is a reference book on geography is brief but at the same time various and scattered. The work includes information on the geography of the city, its attachments to neibouring Ghom, its different areas, and official administration. The paper also discusses a great custom of the area in waiting for and welcoming the 12th Shiite Imam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yaghooy
  • Hemavi
  • Kashan
  • majma Al-boldan