تأملی بر زندگی و آثار علمی آیت الله رضوی کاشانی

نویسنده

چکیده

آیت الله سید محمدحسین رضوی، فرزند آیت الله هبه الله رضوی و ملقّب به «علم الهــدی» از فقهای کاشان در قرن چهاردهم هجری است. وی با شاگردی نزد استادانی بنام همچون آیت الله ملا حبیب‌الله شریف و سید محمد علوی بروجردی و سید حسین کاشانی و با سفر به مراکز علمی ‌و بهره‌جویی از محضر بزرگانی همچون ملا محمدکاظم خراسانی، سید محمدکاظم یزدی به درجه اجتهاد نایل شد. وی در تفسیر‌، ‌علوم حدیث، رمل و جفر، اصول و فقه و ادبیات عرب آثاری در خور از خود به یادگار گذاشت. نگارنده در این مقاله، به معرفی او، استادان، مشایخ اجازه و آثار علمی ‌ایشان پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of the Biography of Ayyatollah Razavi Kashani

نویسنده [English]

  • H. R. Fahimitabar
چکیده [English]

Ayyatollah Sayyad Mouhammad Razavi Kashani, son of Ayyatollah Habbatallah Razavi, also known as A'lam-alhoda, is one of the great 14th century Iranian jurists. He achieved the status of Ijtehad or Islamic independent reasoning after visiting numerous scholarly circles and taking lessons from such graet people as Molla Habibollah Sharif Kashani, Sayyad Mouhammad Alavi Borojerdi, Sayyad Hossein Kashani, Molla Muhammad kazim Khorasani, and Sayyadd Muhammad Kazim yazdi. He produced valuable works in interpretation, hadith or tradition, Islamic principles, and jurisprudence. This paper discusses his life and his scholarly works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sayyad Mouhammad Razavi
  • Jurisprudence
  • Authorities