کاشان؛ خاستگاه پیشوای ظاهرگرایان

نویسنده

چکیده

داود بن علی بن خلف، پایه‌گذار مکتب ظاهرگرایی و نفی قیاس در سده سوم تاریخ زندگی مسلمانان است. این فقیه نام‌آور و نو‌آور که خیلی‌زود در جهان اسلام، آوازه یافت و پیروانی برای خود دست و پا کرد، از منطقه عمومی اصفهان و به طور خاص، از شهر کاشان برخاست. درنگ در فراز و نشیب‌های زندگی این دانشمند جنجالی عصر خود ـ بی‌گمان ـ می‌تواند برای آنان که تاریخ دانش فقه و نمودارهای دگرگونی‌ها و پوست‌اندازی‌های آن را دنبال می‌کنند، سودمند و کارگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kashan: home to the leading externalist

نویسنده [English]

  • P. Rastgar
چکیده [English]

Dawood bin Ali Bin Khalaf established the school of externalism and negated deduction in the 3rd century of Islam. He soon became famous in the Muslim word. The study of the ups and downs of his life will definitely ( definitely) be of use of the understanding of the backgrounds of jurisprudence. (jurisprudence)

کلیدواژه‌ها [English]

  • externalism
  • deduction
  • Dawood bin Ali