بیدلانه‌های سپهری

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی مشترکات و تناسبات شعری بیدل و سپهری پرداخته است. ممکن است عملاً بر پایه تفکر یا تصویر آفرینی بیدل نسروده باشد، اما در دفترهای شعر سپهری و دیوان بیدل تشابهات بسیاری می‌توان دید. به زعم من جوهر شعر در آفرینش جاری است و این شاعر است که می‌تواند به اندازه گنجایش قلبی خود از این رود جاری برخورد. و به قلم بنگارد و وقتی دو شاعر از نظر احساس و اندیشه به یکدیگر نزدیکتر باشند، لاجرم اشعاری مشابه هم خواهند داشت. بیدل با فرهنگ هزار توی هند آشناست و روحی درون گرا و تخیّلی عمیق، سرمایه شعری او به شمار می‌رود که در بستر زبان نغمه فارسی آنان را به کار می‌گیرد، سپهری نیز فارسی زبانی ساده است. با همان روح لطیف و درون گرا و با همان تخیل انتزاعی. از این رو کنار هم قرار دادن این اشعار تو خالی از لطف نیست. با مطالعه در شعرهای سپهری و بیدل نقاط مشترک بسیاری را می‌توان دید. با توجه به پژوهش‌های قبلی در این موضوع، در این مقاله سعی بر این است که چشم اندازهایی که کسی تاکنون به آن نپرداخته یا گذرا از آن رد شده نشان داده می‌شود. موضوعات اصلی، اندیشه‌های مشترک این دو شاعر، تصویر آفرینی‌ها و تخیلات نزدیک به هم آنان، تفکرات سوررئال حاکم بر بعضی اشعار، عرفان موجود در اشعار و دیگر تشابهات شعری است. اما قصدی بر اثبات تأثیر سپهری از بیدل نیست. در این مقاله نیز نجواهای نزدیک به هم دو شاعر که متعلق به زمان‌های مختلفی‌اند با قالب‌های شعری متفاوت، بررسی شده است و به واقع افسون همین نزدیکی روح انسان‌هاست به هم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influences of Bidel on sepehris’s poetry

نویسنده [English]

  • f. janidi
چکیده [English]

This paper investigates poetical commonalities in Bidel and sepehri. Many similarities and found in the two poet’s Diwans (divans). This may reflect how similar the two poets are in feelings and thoughts . Bidel was well familiar with the manifold culture of India and had depth of imagination. sepehri used a simple language but shared the same level of imagination. Juxtaposing (juxtaposing) the two point reveals many interesting pints. The present paper compares the two poets and concentrates on the mystical and surrealistic aspects of their poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bidel
  • sepehri
  • surrealism
  • Poetry