خانه‌های تاریخی کاشان، ویژگی‌های اقلیم‌شناختی معماری بومی شهر کاشان

نویسندگان

چکیده

خانه‌های تاریخی کاشان، تجلّی تلاش انسان گذشته در زیستن هرچه مناسب‌تر تلقّی می گردد. امروزه سبک و هنر به کار رفته در خانه‌های تاریخی کاشان توجّه هنرمندان و صاحب‌نظران مطالعات فرهنگی و معماری را به خود جلب نموده و یکی از مهم‌ترین کانون‌های جهانگردی ایران به شمار می‌روند. در این مقاله، عناصر و بخش‌های اصلی معماری خانه‌های تاریخی کاشان و نقش عوامل اقلیمی در نوع معماری آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه سبک و هنر به کار رفته در بخش‌های مختلف خانه‌های تاریخی کاشان، ابعاد مختلف فرهنگی، هنری و زیبایی شناختی و معماری در منطقه کاشان را نشان می‌دهد. در واقع نوع معماری خانه‌های تاریخی کاشان را می‌توان پاسخ طبیعی انسان به اقلیم منطقه کاشان با زیست اقلیم خشک، تلقّی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The geographical And architectural features of historical houses in kashan

نویسندگان [English]

  • A. Arvin
  • M. Niazi
چکیده [English]

Historical house in kashan manifest early man’s attempt for leading a better life. The artistic construction of these houses attracted the attention of many scholars of tourism. This study describes the architectural features of the houses in relation to the climatologically conditions of the town. Dimensions of culture, art esthetics, and history as reflected in these houses of an arid lan are discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical houses. Kashan
  • Vestibules
  • Traditional
  • Architecture