انوشیروان؛ مدیر، مورخ و محدثی کاشانی

نویسنده

چکیده

کاشان و آبادیهای پیرامونش، از دیر باز و در لابه‌لای تاریخ پرفراز و نشیب خود، خاستگاه حادثه‌ها و حادثه آفرینهای بسیاری در زمینه‌های گوناگون سیاسی، علمی، فرهنگی و دینی بوده‌ است و این مقاله، ‌در بر دارنده زندگی مردی چند بعدی از دیار فین کاشان است که ورق زدن برگهای کتاب زندگی‌اش،باز خوانی بخشهایی از تاریخ ایران عصر سلجوقی و نیز نگاهی به کارنامه تاریخ‌نگاری و نقل و نشر حدیث به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anoshirvan: a Kashani Manager, Historian, and scholar of Haelith

نویسنده [English]

  • Parvis Rastgar
چکیده [English]

Assistant professor, university of Kashan, department of theology Kashan and it’s rural districts have long been a cradle of different events social, politicl, religious, and cultural in the course of their long history. This article is a short biogtaphy of a multi – dimensional man the long history of Hadith and its dissemination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anoshirvan
  • Seljukian
  • Nafthato-al-masdoor
  • Hadith