نکاتی چند در باب خاندان فیض کاشانی

نویسنده

چکیده

آوازه ضیاء العرفای رازی کاشانی از دانشمندان دوره صفویه، باعث شد تا ملاصدرا برای بهره‌گیری علمی به کاشان مهاجرت کند. توطن ملاصدرا در کاشان و پیوند سببی او با ضیاء العرفاء ونیز فیض کاشانی با صدر المتألهین، مطالبی است که در این مقاله به آن پرداخته شده و از رهگذر آن بر موقعیت علمی و فرهنگی این دیار مورد تأکید قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Some Points Regarding the Family of Fayd

نویسنده [English]

  • Mahdi Sadri
چکیده [English]

In this article the author mentions some points about his maternal ancestor, Fayd, to reveal a number of recorded errors and mistakes in the history of men of his family. One of the scholars of the Safavid period is Ziya al-Orafa Razi Kashani whose fame caused Mulla Sadra to migrate to Kashan to profit from his knowledge. Mulla Sadra’s staying in Kashan and his relation through marriage to Ziya al-Orafa and also Fayd’s marriage with the daughter of Mulla Sadra are issues dealt with in this article by which the cultural and scholarly situation of that region is emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulla sadra
  • Zia al-orafa
  • Fayd’s family
  • Kashan