نیم نگاهی به کاشان و بزرگان آن

نویسنده

چکیده

واژه‌شناسی کاشان و تاریخ شکل‌گیری آن، تشیع در این شهر، در کنار معرفی عالمانِ این دیار اعم از فیلسوفان، مفسران، عارفان، ریاضی دانان، شاعران، فرهنگ نویسان و هنرمندان، محورهای مهم این مقاله است. نویسنده بر این عقیده است که درباره هر یک از مدخل‌های مورد نظر در این موضوع می‌توان به‌طور مستقل مقاله‌ای را به رشته تحریر درآورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance at Kashan and Its great Personages

نویسنده [English]

  • Mohsen Moeeni
چکیده [English]

This article is an attempt to trace the name and the history of Kashan , the growth of Shi’ism in this city, and to introduce the scholars of this region, including philosophers, the interpreters of the Quran , mystics, mathematicians, poets, lexicographers, and artists. The author believes that a separate article can be written on each of the entries mentioned in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashan
  • Scholars of Kashan