بازتاب معماری سنتی کاشان در اشعار سپهری

نویسندگان

چکیده

یکی از ویژگیهای مهم شعر سپهری، تاثیرپذیری آن از عناصر بومی‌زادگاه و زیستگاه شاعر، کاشان، است. شهری که در منطقه‌ای کویری و گرم و خشک واقع شده و ویژگی‌ها و حال و هوای مخصوص به خود دارد. سپهری که به روایت اشعار، نوشته‌ها و نامه‌هایش و همین‌طور خاطراتی که خانواده و دوستان نزدیک او درباره او نقل می‌کنند، علاقه شدیدی به منطقه محل تولد و زندگی خود داشته، در اشعارش نیز به تکرار به عناصر بومی ‌و محلی شهر و دیار خویش اشاره کرده است. شعر سپهری آیینه‌ای است که در آن می‌توان چشم اندازها و مناظر طبیعی و تاریخی، صنایع و هنرهای دستی، جانوران به‌ویژه پرندگان، و گلها و گیاهان منطقه کویری کاشان را به تماشا نشست. یکی از این عناصر بومی‌که در شعر سپهری جلوه تام و تمام یافته معماری سنتی کاشان است. مقاله حاضر کوششی است برای بازشناسی پدیده های مربوط به معماری سنتی کاشان، در مجموعه‌های هشت‌گانه شعری سپهری، و بررسی تعابیر و تصاویری که شاعر با این عناصر بومی ‌ساخته و پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflection of the Traditional Architecture of Kashan in the Poems of Sepehri

نویسندگان [English]

  • Ali Hoseinpur
  • Hosein Soqaii
چکیده [English]

One of the important characteristics of Sepehri’s poetry is the influence of native elements of his birthplace, Kashan, on his poems. Kashan is located in a dry, warm, and desert area which has special and unique characteristics and conditions. As his poems, writings, letters, and memories narrated by his family and intimate friends show, Sepehri loved his place of birth and living so much. In his poems, he repeatedly refers to the native elements of his hometown. Sepehri’s poetry is a mirror in which one can see the historical and natural views and perspectives, handicrafts, animals, especially birds, the plants and the flowers of the desert area of Kashan . One of the native elements displayed completely in Sepehri’s poetry is the traditional architecture of Kashan . The present article seeks to re-know the phonomena of the traditional architecture of Kashan in poetical Eight Books of Sepehri, and to survey the interpretations and images that the poet has made with these native elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sepehri
  • Kashan
  • traditional architecture
  • Eight Books