سیری در راحه الصدور

نویسنده

چکیده

مسأله مهمی که از دیرباز درباره راحهالصدور راوندی مطرح گردیده اقتباسی بودن و اصالت مطالب تاریخی است. بنابر نظری که اسماعیل افشاری (مصحح سلجوق‌نامه ظهیری نیشابوری) ابراز داشته و دیگران هم گفته‌اند، راحهالصدور اقتباس یا انتخابی است از کل مطالب سلجوق‌نامه. نگارنده در این مقاله ضمن پرداختن به این مسأله و نشان دادن نمونه هایی از آن و اشاره به سخن خود راوندی در اینکه از سلجوق‌نامه استفاده کرده، ابراز داشته است که اقتباس در بین نویسندگان قدیم در حوزه ‌ها و قلمروهای مختلف علوم و ادبیات، کاری ناپسند محسوب نمی‌شده و امری رایج بوده است. در عین حال که همه صاحب‌نظران اتفاق دارند که قسمت آخر راحهالصدور اصیل و معتبر است. راحهالصدور واجد دوگونه نثر فنی و مرسل، دارای شماری از اشعار شاعران عهد سلجوقی، ترجمه‌های دقیق و زیبا از امثال و اشعار عربی و ارائه پاره‌ای از اصطلاحات دیوانی عهد سلجوقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Quest in Rahat Al-Sodour

نویسنده [English]

  • Esmeel Baghestani
چکیده [English]

The important question displayed from long ago about Ravandi’s Rahat al-Sodour is its lack of originality in historical matters and its being an adaptation. According to Ismaeel Afshari (the editor of Zahiri Neyshabouri’s Saljough Nameh) and others Rahat al-Sodour is an adaptation of the whole material of Saljough Nameh. As this article deals with this question and displays some samples from the book and points to Ravandi’s admittance that he has used Saljough Nameh, it shows that adapting materials from others was very common and was not considered disagreeable among the past writers in literature and different scientific fields. Mean while, all specialists believe that the last section of Rahat al-Sodour is original. The second part of the book includes two kinds of technical and morsal (simple) prose, some poems of the Saljoughi period, beautiful and exact translations of Arabic poetry and proverbs, and some governmental terminologies of Saljoughi period.