قطب راوندی و شرح نهج‌البلاغه (منهاج البراعه)

نویسنده

چکیده

قطب راوندی، عالم، فقیه، مفسر و محدث قرن ششم هجری است. تألیفات او نسبتا فراوان است. فقه‌القرآن، قصص الانبیاء و شرح نهج البلاغه موسوم به منهاج البراعه، که از قدیمی‌ترین شرحها است، برخی از آثار این دانشمند است. موضوع این مقاله بررسی روش قطب راوندی در شرح نهج البلاغه است. جنبه های ادبی، لغوی و کلامی، اساس شرح قطب است که نگارنده به آن پرداخته. بر خلاف تصور ابن ابی الحدید این شرح، اولین شرح نهج البلاغه نیست و احتمالا ابن ابی الحدید، ابوالرضا راوندی را با قطب راوندی اشتباه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qutb-Ravandi and His Commentary on Nahjul

نویسنده [English]

  • Mohsen Qaempur
چکیده [English]

Qutb-e Ravandi is a scholar, a jurist, an interpreter of the Quran, and a traditionist of the sixth century A.H. His books are numerous to mention some of them Figh al-Quran (Understanding the Quran), Qisas al-Anbia (Stories of the Prophets), Menhaj al - Bara’a (Method of Skillfullness) The last one is one of the oldest commentaries on Nahjul Balaghah. The Subject of this article is the examination of Qutb’s method in this commentary on Nahjul Balaaghah. Qutb in his study of Nahjul Balaaghah mainly considers the theological, philological, and literary aspects, and the author of this article, in the main, discusses those aspects. Contrary to Ibn Abi al -Hadid’s opinion, this commentary is not the first of its kind on Nahjul Balaaghah. He Probably had mistaken Abu al-Reza Ravandi for Qutb-e Ravandi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qutb-e Ravandi
  • Nahjul Balaghah
  • Menhaj al- Bara’a
  • methodology