ابوالحسن نورالوری و پسرش نورالوری خوشنویسان عهد صفوی

نویسنده

چکیده

این مقاله کوششی است در جهت معرفی آثار ابوالحسن نورالوری، یکی از خوشنویسان ناشناختۀ دورۀ صفوی و همچنین معرفی پسرش نورالوری. در بخش اول، ابتدا به خاندان نورالوری و اشارات به ابوالحسن و آثارش در کتاب‌های خاندانش می‌پردازیم و سپس سه اثر خوشنویسی بازمانده از وی را که در سال‌های 1032، 1042 و 1077هجری کتابت کرده است، معرفی می‌کنیم. اثر اول سنگ قبری است در آران و بیدگل؛ اثر دوم کتابت درب نفیسی است در نوش‌آباد و اثر سوم کتابی است به نام جامع القصص که توسط وی، تدوین و نگارش شده است. در بخش دوم نیز، مقاله به معرفی درب مسجد حاج عبدالصمد بیدگل که در سال 1114 توسط نورالوری پسر ابوالحسن کتابت شده، پرداخته است و ضمن رفع ابهامات در نسبت این درب با آثار قبلی چند تن از دیگر خوشنویسان این خاندان را به اجمال معرفی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abu al-Hasan Nur al-Varā and his Son Calligraphers in Safavid Period

نویسنده [English]

  • Mohammad Mashhadi Nooshābādi
چکیده [English]

The present study is an attempt to introduce works of Abu al-Hasan Nur al-Varā, an unknown calligrapher in Safavid period, and those of his son. The first section presents a background of their family and arguments of those books which point to Abu al-Hasan and his works. Then, there can be found an introduction of three calligraphy produced by Abu al-Hasan in 1032, 1042, and 1077 Hijri. The first work is a tombstone located in Ārān & Bidgol. The second one is an exquisite door in Nush Ābād and the third is his book named Jame al-Ghesas. The second section of the study includes some information about the door of the mosque of Hajj Abdul-Samad Bidgol and its’ calligraphies which are produced by Nur al-Vari , the son of Abu al-Hasan. In addition to clarifying some ambiguities about this door, the study tries to present an overview of works of some other calligraphies of this family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu al-Hasan Nur al-Varā
  • Nur al-Varā
  • Calligraphy
  • Safavid Inscriptions