معرفی دیوان اشعار غفاری کاشانی و ویژگی‌های سبکی آن

نویسندگان

چکیده

میرزا محمد حسین غفاری کاشانی، متخلّص به مشرقی، از جمله شاعران عارف دورۀ بازگشت ادبی (قرن سیزدهم) است که در هیچ یک از آثار ادبی، حتی تذکره‌ها از او یاد نشده است. همین مسئله، نگارندگان را بر آن داشت تا ضمن معرفی اجمالی شاعر، مشخصات و ویژگی‌های سبک‌شناختی شعر او را نیز بیان کنند. با کمی تأمل در شعر غفاری می‌توان پی برد که او نیز چون دیگر شاعران معاصرش، دنباله‌رو شاعران سبک خراسانی و عراقی است، اما در این میان، توجه او بیشتر به سبک عراقی معطوف شده است، چنان‌که در میان شاعران سبک عراقی نیز بیشتر به حافظ نظر دارد و به وام‌گیری از مضامین شعری حافظ در دیوانش می‌پردازد. غفاری، شعر را به عنوان ابزاری برای بیان اعتقادات، و نه برای بیان احساسات به کار می‌گیرد. او برخلاف شاعران دورۀ خود، به دنبال فضل‌فروشی و خودنمایی با الفاظ پرآب و تاب و متکلّف نیست، بلکه قالب شعری را برای انعکاس تفکرات عرفانی‌اش برمی‌گزیند. زبان او ساده، روان و تشبیهاتش بیشتر حسی است. کاربرد شکل کهن واژه‌ها، کاربرد فراوان ترکیبات عربی و عطفی، اقتباس از آیات و احادیث روایی و استفاده از آرایه‌های ادبی به‌ویژه جناس، از ویژگی‌های چشمگیر سبک اوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduce poetry and stylistic features of Ghaffāri Kāshāni

نویسندگان [English]

  • Fāteme Sadat Tāheri
  • Taghi Dashti
چکیده [English]

Mirza Mohammad HosseinGhaffāri Kāshāni, whose pen name is Mashreghi is a poet. He is one of the mystic poets of literary period (thirteenth century) that none of the literature has not even mentioned his biography of his Court has not been published yet. The same issues have prompted the author. This paper introduces the poet and his poem's style. With a little reflection it can be realized Ghaffari who also like other contemporary poets is follower of Khorāsāni style and Iraqi, His tendency to lexical and grammatical features reminding Khorāsāni style, However, the characteristics of literary and lyrical themes shifted his attention to Iraqi style, As the Iraqi poets Hāfez further plans and borrowed some of his lyrical themes. Ghaffāri use the poetry as a means to express ideas and feelings do not occur. Unlike his contemporaries, poets followed his pontificate and show off with brilliant and complicated words, but he choose the pattern ofpoetry to reflect the mystic thoughts.His language is simple and eloquent, and more similies is phenomena, the use of archaic words and Arabic words, and turning abundant compounds, adapted from the Quranic verses and the use of particular literary pun array of saleint stylistic features of him.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghaffāri Kāshāni
  • Collection of Poetry
  • Stylistic and Lliterary Bazgasht style