تعامل شعر با تکنیک‌های ساخت سفالینه‌های دورۀ اسلامی کاشان

نویسندگان

چکیده

در دوران اسلامی، در هنر سفالگری کاشان، تحولات و تغییرات فراوانی صورت گرفته است. این تغییر و تحول گاه در ارتباط با هنرهای دیگر همچون ادبیات، نقاشی، خوشنویسی و گاه نیز با توجه به قابلیت‌ها و امکانات تزئینی خود سفال مانند انواع فرم، نقش و تکنیک سفالینه بوده است. در این پژوهش، با در نظر گرفتن اهمیت و نقش مهمی که شعر بر تحولات هنر سفالگری، از جمله ایجاد فضایی شاعرانه، بیان مضامین عاشقانه، حماسی، عارفانه و... داشته است، به روش کتابخانه‌ای و همچنین میدانی، به بررسی تعامل و پیوند شعر با تکنیک سفالینه‌های دورۀ اسلامی کاشان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Connection between Poetry and Kāshān’s Art of Pottery in Islamic Period

نویسندگان [English]

  • Sayyede Narges Saādat Ghadim
  • Amir Hossein Chitsāziān
چکیده [English]

In Islamic periods, many variations and differences in the art of pottery are found. Sometimes these variations are connected to such other arts as literature, painting, and calligraphy. There were also some situations in which the condition of the pottery wares such as its’ form and technique may cause these variations. This study considers the significance of poetry and its’ effect on the variations of the art of pottery such as making the environment poetic and conveying romantic, epic, and mystical themes. The paper attempts to investigate the relations between poetry and Kāshān’s pottery techniques in Islamic period. To this end, field study method and library are employed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashān
  • Technique
  • Pottery
  • Poetry