گزارش مقدماتی فصل اول کاوش باستان شناسی محوطه فیض آباد در بهار 1391

نویسندگان

چکیده

محوطه های متعدد باستانی در منطقۀ کاشان وجود دارد که به دلیل عدم پوشش برنامه های پژوهشی باستان شناسی، همچنان ناشناخته باقی مانده یا مورد غفلت قرار گرفته اند . محوط ۀ فیض آباد یکی از این دست محوطه هاست که خوشبختانه با اقبال روبه رو گشته و مدتی پس از شناسایی، مورد کاوش قرار گرفته است. این محوطه که در 10 کیلومتری شمال شهر نوش آباد قرار گرفته، در دشتی مسطح واقع شده که امروزه با لإیۀ قطوری از ماسه پوشیده شده است. همانند بسیاری از محوطه های باستانی در نگاه اول، فراوانی قطعات سفال پراکنده بر زمین، توجه را به خود جلب می کند و با اندکی دقت بیشتر ، بقایایی از معماری نیز روی برخی قسمت ها به خوبی قابل تشخیص است. با انجام اولین فصل کاوش ، بخشی از یک بافت معماری از دل خاک بیرون آمد که به دورۀ ایلخانی تعلق داشت. داده های معماری شامل فضاهای تودرتوست که چینه و خشت سازۀ اصلی آن ها را تشکیل می دهد. با توجه به فقدان هرگونه شیء روی کف و فقر کلی این فضا ها از حیث آثار، می توان این قضیه را ناشی از ترک آگاهانۀ این محل در طی دورۀ مذکور دانست که باعث شده تا تمامی وسایل روزمر ۀ زندگی از آن جمع آوری گردد. دلیلی برای این ترک عمدی هنوز مشخص نشده، اما به عنوان یک فرضیه، تغییرات زیست محیطی و بدی ویژگی های اقلیمی را می توان در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preliminary Report of the First Season of Excavation in Feizābād Site, Spring 2012

چکیده [English]

There are several archeological sites in Kashan that due to the lack of archeological research programs remain unknown or neglected. Feizabad is one of these sites that fortunately had the opportunity to be excavated sometime after discovery. Today this site, located on a flat land at a distance of about 10 Km to the north of the town of Noosh Ābād, is covered by a deep layer of sand. Like most of the archeological sites, the first things come into sight are numerous pieces of ceramics scattered on the earth. More careful scanning reveals the remaining of constructions on some parts. The first season of excavation unearthed an architectural structure which dates back to Ilkhānid period. The architectural data include labyrinthine spaces that are mainly made up of mud-walls and adobe bricks. Considering the absence of anything on the floors as well as the general lack of works inside these spaces, it can be concluded that a deliberate departure happened during the above-mentioned period that made its dwellers to pick up all their tools and appliances. The reason for that intentional departure is not clear yet, however as a theory bitter climatic conditions and environmental changes may be proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kāshān
  • Architecture
  • Space
  • Ilkhānid
  • Deliberate departure