کتاب شناسی توصیفی نظام وفا آرانی

نویسنده

چکیده

نظام وفا آرانی شاعر و نویسنده معاصر است که با وجود شهرت زیاد در ادبیات نوین فارسی، هنوز آثار وی به بوتۀ نقد و غور‌رسی کشانده نشده است؛ این امر علت‌هایی دارد که پس از این به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. در نوشتار پیشِ رو که دربارۀ مدرک‌شناسی یا کتاب‌شناسی نظام وفا است، تلاش شده جملگی کتاب‌ها، مقاله‌ها، نوشته‌ها و حتی اسنادی که در آن سخنی از/ دربارۀ این آموزگار و شاعر ادیب معاصر به میان آمده، معرفی شود. در این جستار، بیشتر، منابعی را معرفی می‌کنیم که به آن‌ها دسترسی داشته‌ایم و مقداری از محتوای آن‌ها را نیز می‌آوریم. اما دربارۀ برخی منابعی که ندیده‌ایم، تنها به معرفی آن‌ها بسنده کرده‌ایم. آنچه در زیر می‌آید، تمام منابعی نیست که دربارۀ نظام وفا وجود دارد، ولی به یقین، منابعی کامل‌تر و معتبر‌تر از این‌ها نیز دربارۀ او وجود ندارد.1 امید که جستار حاضر، مشوّق پژوهشگران در تحلیل محتوایی و فرمی آثار نظام باشد و کار جستجوی منابع را بر ایشان آسان نماید. ویژگی همۀ نوشته‌های این منابع کوتاه‌گویی و دوباره‌نویسی دربارۀ زندگی‌نامه و سبک شعری نظام و گاه ارائۀ یک یا چند نمونۀ شعر یا نثر وی است. این مدارک و منابع به ترتیب حرف آغاز عناوین کتاب‌ها، مقاله‌ها یا اسناد آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Descriptive Bibliography of Nizām Vafā Arani

نویسنده [English]

  • Hossein Imanian
چکیده [English]

Nizām Vafā Arani is a contemporary poet and author. Despite his high reputation in modern Persian literature, Nizām Vafā’s works have not been criticized as yet for some plausible reasons, some of which will be discussed in this paper. This paper also adopts a bibliography-based approach about Nizām Vafā trying to introduce all books, articles, essays, and even documents in which there is a words about this contemporary poets and teacher. While available sources and some of their contents have been provided n this paper, unavailable sources have only been introduced. The following does not include all the sources about Nizām Vafā, but it is believed that there will not be more reliable sources available. It is to be hoped that the present research encourages researchers to perform content-and-form analyses of Nizām Vafā’s works and facilitates the process of finding sources. The distinct shared features of all these sources are their concise writing of Nizām Vafā’s biography and poetic style and presenting one or more examples of his poetry or prose. These documents and sources have been alphabetically ordered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nizām Vafā Arani
  • Iran contemporary literature
  • Bibliography