آتشکدۀ محوطۀ ویگل و هراسکان

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

محوطۀ باستانی ویگل و هراسکان در پی انجام چند بازدید مقدماتی نگارنده در سال 1385، با توجه به وجود داده‌های فراوان دوره‌های تاریخی و اسلامی و اهمیت محوطه و در پی برنامه‌ریزی پژوهشی در پاییز 1386، مورد انجام یک برنامۀ بررسی سیستماتیک باستان‌شناسی قرار گرفت. در این برنامه، یک محدودۀ 120 هکتاری که شامل دو شهر به مرکزیت دو قلعه است، مورد شناسایی قرار گرفت که با عنوان‌های شهر غربی و شهر شرقی نام‌گذاری شدند؛ با توجه به اینکه برخی متون، از دو شهر ویگل و هراسکان سخن به میان آورده‌اند، نگارنده معتقد است محوطۀ باستانی مذکور می‌تواند بقایای این شهرها باشد که از دورۀ ساسانی شکل گرفته و پس از گذر از دورۀ انتقالی به دورۀ اسلامی منتقل شده و دوام یافته‌اند و با آغاز دورۀ ایلخانی متروک شده‌اند. متعاقب این بررسی در سال 1389 اولین فصل کاوش در این محوطه به اجرا درآمد و طی آن داده‌های مهمی به دست آمد که بر اهمیت این محوطه و منطقۀ کاشان صحه گذاشت. به دست آمدن یک اثر معماری مذهبی از دورۀ ساسانی، مهم‌ترین دستاورد این فصل از کاوش بود که در این مقاله به معرفی آن می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fire Temple of Vigol and Haraskan District

نویسنده [English]

  • Mohsen Javeri
چکیده [English]

With respect to several initial visits from Vigol and Haraskan historical district conducted by the author in 2006 and in accordance with abundant available data from historical and Islamic era and thanks to the importance of the district, a systematic investigation carried out into this district in autumn 2007 through a research planning. In this plan, a 120-acres area, consisting of two cities with two castles located at the center of which, was identified and thereafter named as western and eastern cities. Despite the fact that in several texts these cities are referred to as Vigol and Haraskan, the author argues that this historical district could reasonably be the remains of these two cities which has been formed from the Sasanian era and remained and survived until the Islamic era and accordingly abandoned at the beginning of Ilkhanate era. Accordingly, the first phase of discovery was made in the district in 2010 which led to obtaining important data affirming and highlighting the importance of this district and region of Kashan. A religious architectural monument from Sasanian era was the most importance achievement obtained as a result of the first phase of discovery in this district which will be introduced and concerned in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vigol and Haraskan
  • western and eastern cities
  • Sasanian
  • discovery
  • fire temple