سهم آخوند کاشی در ترویج حکمت متعالیه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه کاشان

چکیده

حکمتی که امروز با نام حکمت متعالیۀ صدرایی شناخته می‌شود و بر بلندای تاریخ فلسفۀ اسلامی می‌درخشد، از آغاز تدوین تاکنون، دارای فراز و نشیب‌هایی بوده که درخور مطالعۀ تاریخی است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که رشد و شکوفایی انواع دانش‌ها مرهون همت بلندِ مردانی است که با فداکاری خود‌، در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکردند‌. آخوند کاشی را می‌توان از مُروّجان و بلکه از احیاگران حکمت متعالیه صدرایی دانست‌. تسلط او بر مبانی این دانش شگرف و تدریس مستمر او‌ موجب شد تا نام او در حلقۀ استادان و مدافعان آن ثبت شود‌، همچنان‌که روش علمی و پایبندی‌اش به آموزه‌های این حکمت، سبب شد تا دل‌های بسیاری رو به سوی حکمت مزبور بیاورند. مطالعۀ کوتاه حاضر، کوششی است برای گوشزد کردن نقش این حکیم فرزانه و شناساندن سهم او در ترویج این فلسفۀ متعالی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Outstanding Contribution of Akhund Kashi in Promotion of Transcendent Theosophy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Baqer Amerinia 1
  • Abbasali Farahati 2
چکیده [English]

The theosophy which is known today as Sadraei transcendent theosophy and stands on the pinnacle of the Islamic philosophy history, have had ups and downs from its development until present which is worthy of historical study. It’s obvious that any knowledge owes its growth and prosperity to great efforts made by the men who showed dedication and spared no effort in this way. Akhund Kashi is known not only as the promoter but also as the reviver of the transcendent theosophy. His mastery of such a tremendous knowledge as well as constant teaching led to the fact that his name appears amongst the teachers and defenders of this knowledge. In the same way, his scientific method and his adherence to teachings of this theosophy have drawn a considerable attention towards this theosophy. The current succinct study seeks to highlight the significant role of this wise sage and recognize his outstanding contribution in promotion of this transcendent philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhund Kashi
  • transcendent theosophy
  • Mulla sadra
  • divine philosophy