تحلیل کاربری زمین شهری در فرامحلۀ محتشم

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

محله‌های شهری، کوچک‌ترین واحد کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و قومی در نظام شهرسازی سنتی ایرانی‌ـ اسلامی به شمار می‌روند. محلات شهرهای اسلامی، روزگاری محل تبلور پویایی اجتماعی و اقتصادی در حیات شهری بوده‌اند و اکنون به سبب عدم معاصرسازی کالبد و فعالیت‌های موجود، با آسیب‌های متعددی روبه‌رو شده‌اند. محلۀ محتشم یکی از هفت محلۀ تاریخی کاشان است که در این تحقیق، به بررسی و معرفی آن و ویژگی‌های کاربری زمین شهری در زیرمحلات پاپک، پامنار، پشت عمارت، چهل‌دختران، درب یلان، سرپله، سرسنگ، سی‌قن (سی‌قند)، کلهر، محتشم و میرنشانه پرداخته می‌شود. از یافته‌های پژوهش حاضر، شناسایی و مقایسۀ انواع کاربری اراضی زیرمحلات محتشم، کیفیت ابنیه در این زیرمحلات و همچنین شناسایی مراکز زیرمحلات این محله، بناهای شاخص، وجه‌تسمیه و نوع عملکرد فعلی این مراکز است. این محله قبل از خیابان‌کشی‌های جدید که برای ورود خودرو، بافت آن مورد جراحی قرار داده شد، دارای نظام منسجم کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود بوده است. کاربری‌های مذهبی ازجمله مسجد و امامزاده وآب‌انبار در اکثر زیرمحلات وجود دارد و مرکز محلات را تشکیل داده‌اند. با بررسی وضعیت کاربری زمین شهری، زیرمحلات محتشم، پامنار و‌‌ میرنشانه، بیشترین درصد مخروبه را در بین زیرمحلات دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Urban Land Use in Mohtasham Quarter

نویسندگان [English]

  • Rasoul Heydari Sureshjani
  • Akram Mohammadi
چکیده [English]

Urban districts are regarded as the smallest physical, social, cultural and ethnic units of the Islamic-Iranian traditional urban development system. Districts of Islamic cities once used to be the place where social and economic prosperity were manifested in urban life, and nowadays, they have undergone considerable damage due to lack of modernization of the current fabric and activities of the cities. Mohtasham district is one of the seven historical districts of Kashan which will be reviewed and introduced in this paper as well as urban land use features in sub-districts of Papak, Pamenar, Posht emarat, Chehel dokhtaran, Darb yelan, Sar peleh, Sarsang, Sighan (Sighand), Kalhor, Mohtasham and Mirneshaneh. The present study aims to identify and compare various use of lands in Mohtasham sub-districts as well as the quality of the fabric of the buildings in these sub-districts. Moreover, it will identify the centers of the sub-districts of Mohtasham district, landmarks, the reason for their appellation and the type of current use of these centers. Prior to new street constructions for transportation of vehicles, this district had a specific fabric, social, economic and cultural coherent system. Religious uses such as mosque, shrine of Imams’ descendants and water reservoir exist in most of the sub-districts and have formed the center of the districts. Analysis of urban land use indicated that sub-districts of Mohtasham, Pamenar and Mirneshaneh consist the major portion of ruined places. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • District
  • land use
  • Quarter
  • Mohtasham
  • Kashan