صیانت و سامان‌دهی عرصه و حریم منظری تپه‌های باستانی سیلک

نویسندگان

چکیده

تپه‌های سیلک کاشان از نخستین استقرارگاه‌های دائمی انسان (روستانشینی) در فلات ایران محسوب می‌شود که آثاری از هزارۀ هفتم (دورۀ نوسنگی) پیش از میلاد تا عصر آهن 3 (دورۀ ماد) را در خود جای داده و بدین‌ سبب ارزش و جایگاه فرهنگی و مطالعاتی ویژه‌ای دارد. محوطۀ باستانی سیلک در طول یک قرن اخیر آسیب‌های فراوانی را متحمل شده است. پدیدۀ مخرب گسترش و توسعۀ کالبدی شهرها همیشه گریبان‌گیر محوطه‌های باستانی از قبیل سیلک که در بافت شهرها قرار دارند، بوده است. در راستای رویۀ ویرانگر و روزافزون گسترش و توسعۀ کالبدی شهر کاشان به‌طرف محوطۀ سیلک، کشاورزان منطقه نیز بیکار ننشسته و به‌اندازۀ وسع و توان خویش، به عرصۀ محوطۀ سیلک یورش برده و بخشی از آن را برای کشاورزی تصرف کرده‌اند. با توجه به رشد روندِ دست‌اندازی و تعرض به عرصه و حریم سیلک و برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر عرصه و سامان‌دهی حریم منظری سیلک، میراث‌فرهنگی کاشان با مساعدت شهرداری کاشان، به تبیین برنامه و فعالیت مطالعاتی باستان‌شناسی با عنوان «گمانه‌زنی به‌منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطۀ باستانی سیلک» اقدام نمود که این پروژۀ پژوهشی به تعیین و تکمیل و مشخص‌شدن عرصه و حریم این محوطۀ باستانی منجر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organization and preservation of landscape zone of ancient Tepe Sialk

نویسندگان [English]

  • Mohsen Javeri
  • Majid MontazerZohuri
  • Javad HoseinZadeh
چکیده [English]

Sialk Tepe of Kashan is one of the first permanent human settlements in Iranian Plateau and contains remains dating from 7th millennium BC (Neolithic period) until third Iron Age (Median period) and because of its sublime cultural and historical values, deserves more researching attention. This ancient zone has been afflicted by numerous damages through the recent century; destructive phenomenon of town expansion has always harmed the archaeological zones such as Sialk which are located within towns. Along with destructive expansion of Kashan towards Sialk, farmers of the region have also overrun the zone and occupied some of its lands for farming. To prevent such activities and preserve landscape zone of Sialk, Cultural Heritage Organization of Kashan with assistance of Kashan Municipality has conducted an archaeological researching program titled “speculation for specification of archaeological zone of Sialk and proposition of its borders” which resulted in determination of exact boundaries of this zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sialk Tepe
  • Archaeology
  • Borders of Sialk Zone
  • Landscape Zone