تأثیر نقاشان کاشانی بر پارچه‌های دورۀ صفوی

نویسندگان

چکیده

منسوجات دورۀ صفوی را می‌توان از نظر طرح و نقش، ترکیب‌بندی و حتی مضامین به سبک و سیاق نقاشان خاصی نسبت داد. این تأثیرپذیری از نقاشی، به‌صورت نقش انسان و نقش گل و مرغ، روی پارچه‌‌ها نقش بسته است. در این نوشتار، سعی شده چگونگی تأثیرپذیری پارچه‌ها از نقاشی (نگارگری) این دوره بررسی شود. بدین‌سبب، ابتدا کاشان و نقاشان کاشانی دورۀ صفوی، سپس وضعیت مراکز و طرح ونقش پارچه‌های این دوره و نفوذ روش‌های طراحی نقاشان کاشانی عبدالعزیز، علی‌اصغر کاشانی، رضا عباسی، معین مصور و شفیع عباسی مدنظر است. مشابهت‌های فراوان طرح و نقش در نگارگری و منسوجات، جای هرگونه شک و گمان را منتفی می‌کند. انجام این پژوهش و مستند شدن آن می‌تواند اهمیت همکاری‌ها را برای رسیدن به کیفیت‌های ویژه در هنر‌های کاربردی یادآور شود. روش تحقیق در این پژوهش، توسعه‌ای، توصیفی‌تحلیلی و مقایسۀ تطبیقی بین نقوش نقاشی و منسوجات است. که مطالب و تصاویر آن به‌کمک اسناد معتبر کتابخانه‌ای گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Kashan's painters on Safavid textiles

نویسندگان [English]

  • Maliheh Qorbani
  • Hasan Azizi
چکیده [English]

From the viewpoint of design, pattern, and theme, Safavid textiles may be related and attributed to the style of particular painters. This influence of painting is shown on textiles as the patterns of human, flower or bird. This survey, considering effects of (miniature) painting on the textiles, studies Kashan, its painters, and situation of textile manufacture centers in Safavid era. Furthermore, designing methods of Kashan’s painters, like AbdulAziz, AliAsghar Kashani, Reza Abbasi, Moein Mosavvar, and Shafi' Abbasi are analyzed. The vast similarities between designs and patterns of miniatures and textiles of Safavid era remove any doubt about the mentioned influence. This survey and documentation of it remind the importance of researching cooperation in achieving beneficial results in applied arts. The paper, using historical-analytical methodology, compares patterns of textiles and paintings whose images are collected from archived documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Painters of Kashan
  • Designing
  • Savafid Textiles
  • Safavid Paintings