مکتب حکمی‌عرفانی کاشان

نویسنده

چکیده

به نظر می‌رسد با اطلاعات و متون و آثار به‌جامانده تاکنون بتوانیم قرن 7 و 8 کاشان را به‌لحاظ فکری و نظری و فرهنگی یکی از قرون درخشان و مکتب‌ساز بدانیم. با این فرض و بدین منظور در این نوشته، هستۀ فکری این مکتب حکمی‌عرفانی را حول چهار اندیشمند و فرهیخته‌‌ای بررسی می‌کنیم که از خود آثار مادی و غیرمادی را در خلال قرون و روابط استادشاگردی برجا گذاشته‌اند. به‌علاوه زمینه‌های اجتماعی فرهنگی مؤثر در شکل‌گیری و بازشناسی این مکتب را هم به‌لحاظ اثر پیشینیان و هم تلاش پسینیان می‌کاوییم و دلالت‌های امروزینش را برمی‌شمریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical-Mystical School of Kashan?

چکیده [English]

Evaluating the evidence, texts, and works obtained from the 7th and 8th centuries (lunar calendar) on Kashan in terms of its intellectual, thought, and cultural aspects, we can consider these centuries among brilliant school-making ages. This paper studies the root foundation and existence of a philosophical-mystical school in Kashan in these two centuries while focusing on the works of four scholars. In addition, this study examines the socio-cultural contexts influencing the formation and recognition of this school both in terms of those of old and those of later times, while noting its present implications.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdussamad Natanzi
  • Ezz-al-Din Mahmud Kashani
  • Abdorrazagh Kashani
  • Afzal ad-Din Kashani
  • 7-8 centuries (lunar calendar)
  • Philosophical-mystical school
  • Sociology of thought