کاشان دو عصر از نگاه دو بانوی غرب

نوع مقاله : علمی -ترویجی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

تاکنون گذشتۀ کاشان از چشم سیاحان مختلف مد نظر و واکاوی قرار گرفته، اما این شناخت از نگاه زنانه و سیاحان زن کمتر صورت گرفته است. ترسیم موقعیت کاشان در دو مقطع زمانی ناصری و پهلوی و از منظر نوشته‌های دو زن (از خانواده‌ای فرهنگی و باستان‌شناس) یکی از منابع مهم شناخت کاشان است که در این جستار بررسی می‌شود. این واکاوی و تصویرگریِ همراه با نگاه انتقادی، با هدف و فرض امکان اخذِ توسعه و رشد از حیثِ نقش عامل و ساختار (زن و شهر)، با نگاهی تاریخی و تطبیقی و خاصه از جنس زنانه صورت گرفته و منبع اولیۀ آن روز نوشته‌های منتشرشده در قالب کتاب خاطرات ژان دیولافوا و تانیا گیرشمن در هنگام اقامت یا سیاحت در ایران و کاشان بوده است. از آنجایی که باارزش‌ترین نگاه‌ها به توسعه، از چشم و نگاهِ اقشارِ از رشد بازمانده، امکان بروز می‌یابد، چشم‌انداز زنانه اهمیت زیادی خواهد داشت. پس این یادداشت‌ها از منظر جامعه، تاریخ، زنان، سیاست، حکومت و همچنین نقش سیلک و تلگرافخانۀ کاشان اهمیت دارد. در نهایت برخی از دلالت‌ها و آموزه‌های امروزین آن‌ها برای رشد و توسعه نیز ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kashan of Two Era from the Eyes of Two Western Women

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Mehdizadeh
University of Tehran
چکیده [English]

So far, the history of Kashan has been viewed through the eyes of many travelers, but these eyes have rarely been eyes of women travelers. Depicting Kashan’s situation in Naseri and Pahlavi era from writings of two women, who came from cultural archeologic families, is an important source of recognizing Kashan, which is analyzed in this article. This critical analysis is conducted with the assumption and purpose of development possibilities from the role of operator and structure (woman and city), and with a historical, comparative, and feminine point of view. The main sources for this inquiry are daily notes of Jane Dieulafoy and Tania Girshman when they were living our visiting Iran, which is in the form of their diary. The viewpoints of women are important because the most valuable look upon development has always been the look of those who are underdeveloped. Therefore, these notes are important from a sociological, historical, feminine, political, governmental, and also for the role Sialk and Kashan’s Telegraph house. Also, some of now a day’s reasons and teachings about development are presented in the end.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashan
  • Dieulafoy
  • Girshman
  • Women
  • Development
  • Telegraph House