کاشان در «کاشان‌شناسی»هایِ دانشنامه‌ای و نهادی

نوع مقاله : علمی -ترویجی

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بنیاد توسعۀ پایدار هر جامعه و شهری، شناخت جامع و کلان از تاریخ، فرهنگ و موضوعات مختلفش و حضور آن‌ها در ذخیرگان علمی کارگزاران و سیاست‌گذاران آن است. این تولید دانشِ مستند و جامع دربارۀ شهر که در مراکز و نهادهای مطالعاتی صورت می‌گیرد و به‌صورت جمعی، علمی و در قالب مکتوب، گسترش اطلاعات و دانش ژرف‌تر را در پی دارد، دانشنامه‌ای و نهادی می‌دانیم. در این جستار، به وضعیت شناخت و معرفت به کاشان در قالب فعالیت‌های گروهی یا نهادی یا «کاشان‌شناسی‌های علمی» تا آغاز 1400 پرداخته می‌شود. تولیدات دانشی که به‌صورت جمعی، با هدایت و برنامه‌ریزی قبلی و زیر نظر مراکز و نهادهای علمی‌پژوهشی و با خروجی مقالات علمی (در دانشنامه و مجله) در خصوص کاشان آفریده شده‌اند، بررسی، دسته‌بندی و نقد می‌شوند. بدین منظور در سه سطح بین‌المللی، ملی و محلی، با انتخاب چند مرکز علمی و تحقیقاتی برجسته، فعالیت‌ها و رویکردهای نهادی به مطالعه و شناخت کاشان با بررسی مقالات انتشاریافته در درگاه یا دانشنامه‌های آن‌ها ارائه و در نهایت تحلیل می‌شود. در بررسی مطالعات معطوف به کاشان در چند نهاد و دانشنامه/نشریه، نتیجه مؤید برتری و تأثیر نهادهایی است که مدیران و مشاوران علمی آن‌ها علاوه بر روشمندی علمی، علایق و دانش مناسب و عمیقی از خود شهر و سوژۀ مطالعاتی محلی هم داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutional Studies of Kashan (Kashanopedia): A Meta-analysis

نویسنده [English]

 • MohammadReza MahdiZade
PhD. of Sociology from Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today local development depends mainly on the depth and extreme of knowledge about rural and urban communities. Therefore, the higher the number of documents, articles, books, researches, and data bases, the higher the possibilities of andprogress. In this research, the institutional knowledge produced about Kashan after the Revolution ois analyzed. It investigates the production of the collective knowledge by encyclopedic articles and entries which have been published online or in printed versions. Thus, the scientific and methodic assessed articles about Kashan are recognized, found and analyzed in 3 levels. At the global level, Kashan situation has been researched in the encyclopedias of Islam, and Iranica. At the national level, 3 Iranian encyclopedias have been selected. Finally, Kashan studies at the local level has been analyzed by the researches done by Kashan Study Center, - its journal, Kashanica Foundation, and an annual periodical. Globally, Kashan has been noticed considerably in Iranica. However, at the national level, more entries are produced regarding Kashan. However, Kashan Study Center at the local level has produced the most various scientific articles. At last, these factors are compared in knowledge creation, and some implications for further development have been suggested

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • Iranica
 • Kashanica
 • Kashan Study Center
 1.  

  1. حدادعادل، غلامعلی (1380)، «بنیاد دایرةالمعارف اسلامی: گفت‌وگوی علی دهباشی با غلامعلی حدادعادل»، بخارا، شمارۀ 18، 234ـ249.
  2. درخشانی، جهانشاه (1382)، دانشنامه کاشان، ج 3 و 4، زیر نظر حسین محلوجی، نشر بنیاد فرهنگ کاشان.
  3. دوستخواه، جلیل (1372)، «درخت دانش بی‌پایان دربارۀ دانشنامه ایرانیکا زیر نظر احسان یارشاطر»، ایران‌شناسی، سال پنجم، شمارۀ 18، 398ـ414.
  4. سادات‌بیدگلی، سید محمود (1387)، «نقد مدخل آران و بیدگل در دانشنامه ایران»، پیام بهارستان، شمارۀ 1 و 2، 671ـ674.
  5. ــــــــ (1388)، فهرستگان کاشان، نشر الکترونیک، بنیاد فرهنگ کاشان، قابل دسترسی از https://www.kashanica.com/index/publication/publicationdetail/8
  6. سلطانی، شیفته (1378)، کتاب‌شناسی کاشان، بنیاد فرهنگ کاشان، نشر الکترونیک، قابل دسترس از https://www.kashanica.com/index/publication/publicationdetail/.
  7. عاطفی، افشین و همکاران (1387)، نامه کاشان دفتر نخست به‌کوشش افشین عاطفی: مجموعه مقالات به مناسبت صدودهمین سال تولد آیت‌الله غروی کاشانی، کاشان: همگام با هستی.
  8. عدالت‌نژاد، سعید (1393)، دایرةالمعارف اسلام، در دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دانشنامه جهان اسلام.
  9. عسگری، علیرضا (1393)، مطعبه بریل، در دانشنامه جهان اسلام. بنیاد دانشنامه جهان اسلام.
  10. کلمر، ژان (1385)، «کاشان در دایرةالمعارف اسلام هلند»، ترجمۀ پانته‌آ رنجبر محمدی، فصلنامه فرهنگ مردم، شمارۀ 19 و ۲۰، 1۰ـ۱۳.
  11. گریشمن، تانیا (1389)، من هم باستان‌شناس شدم، ترجمۀ فیروزه دیلمقانی، چ2، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان.
  12. مشهدی نوش‌آبادی، محمد (1391)، نقدی بر بنیاد فرهنگ کاشان، درگاه کاشان‌‌نیوز، 25 مهر 1391.
  13. Amanat, Mehrdad (2018), "KASHAN iii. History to the Pahlavi Period",Encyclopædia Iranica, online edition, 2018, available at http://www.iranicaonline.org/articles/temp-kashan-history (accessed on 23 January 2018).
  14. Daniel, Elton L. (2011), Encyclopedia of Islam, in Encyclopedia Iranica, Online Edition.
  15. Hodgson, M. (1974), The Venture of Islam, Chicago, I, pp. 40, 497.
  16. Lakhani, Moosa & Kandharo, Mukhtiar Ahmed (2020), Introduction To The Encyclopedia Of Islam: A Critical Analysis Of The Orientalist Approach and western Supremacy, The Scholar-Islamic Academic Research Journal 6, No.1 May 31, 2020): 39–62.
  17. Sills, David (1969), Editing a Scientific Encyclopedia, Science, Vol. 163, No. 3872, pp. 1169-1175.

   

  سایت بنیادها/ دایرةالمعارف‌های مقاله

  1. اسلامیکا در بریل https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-islamica
  2. بنیاد فرهنگ کاشان https://www.kashanica.com/
  3. دانشنامه جهان اسلام (دجا) https://rch.ac.ir
  4. دایرةالمعارف اسلام لیدن https://brill.com/view/package/eio
  5. دایرةالمعارف ایرانیکا https://org
  6. دایرةالمعارف بزرگ اسلامی (دبا) https://www.cgie.org.ir
  7. دایرةالمعارف تشیع: فاقد صفحه الکترونیکی
  8. مرکز پژوهشی کاشان‌شناسی، مجله کاشان‌شناسی https://sh-kashan.kashanu.ac.ir