گرافیتی‌های شهر کاشان، رسانه‌ای هدفمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هنر گرافیتی را می‌توان وسیله‌ای ارتباطی و یک رسانۀ هدفمند قلمداد کرد که به‌رغم وجود محدودیت‌ها در مکان‌های عمومی اجرا شده و ما را از آنچه در لایه‌های زیرین زندگی شهری جریان دارد آگاه می‌کند. نوشته‌ها و تصاویری از وقایع و جریانات نیمۀ دوم قرن چهاردهم شمسی در ایران، هنوز بر دیوارهای شهر باقی مانده که از طریق آن‌ها با اعتقادات و باورهای مردم، فعالیت گرو‌‌ه‌های سیاسی و مذهبی آن دوره آشنا می‌شویم. این آثار دیواری امروزه زیرمجموعه‌ای از سبک گرافیتی به حساب می‌آیند. پژوهش حاضر به بررسی گرافیتی‌های شهر کاشان پرداخته که از سال‌های پایانی دهۀ پنجاه هجری شمسی تا سال‌های اخیر به‌جا مانده است. هدف این پژوهش توسعه‌ای،ضمن معرفی و مستندسازی گرافیتی‌های شهر کاشان ؛ در پی پاسخ به این سؤال‌هاست: آیا گرافیتی‌ها در سطح شهر تأثیراتی بر جامعه داشته است؟ و چه میزان توانسته از تحولات پیرامونش تأثیر بگیرد. لذا با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و با داده‌اندوزی اطلاعات به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی به تجزیه و تحلیل آن‌ها پرداخته است. یافته‌های تحقیق بیانگر این است که گرافیتی‌های مورد بررسی، محتواهای گوناگونی را از باورها، رویکردهای فرهنگی، سیاسی و مذهبی شامل می‌شوند که متأثر از جریانات معاصرشان بوده و تأثیراتی متقابل در جامعه داشته‌اند که به دوره‌های مبارزات انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و معاصر قابل تقسیم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kashan’s Graffiti: A Purposeful Medium

نویسندگان [English]

 • Saeedeh Rasuli 1
 • Amir Hussain Chitsazian 2
1 MA Student of Art Research, University of Kashan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Architecture and Arts, University of Kashan, Iran
چکیده [English]

 
Graffiti can be considered as a means of communication and a purposeful medium which informs people of what is going on in the lower layers of urban life, despite the restrictions having been imposed upon public places. Writings and pictures of the events and movements of the second half of the 14th century in Iran still remain on the city walls, through which one can get acquainted not only with the ideas and beliefs of people but also the activities of political and social groups. These murals are now a subset of the graffiti style of art. The present study examines those graffiti in Kashan which have survived from 1977 up to the late 1390s. The purpose of this developmental research is to introduce and document the graffiti of Kashan and to answer these questions: Have graffiti had an impact on Kashan’s society? How much it has been able to influence the development around Kashan. Therefore, deploying a descriptive-analytical approach and data collected through library studies and field forms. The research has founded out that the graffiti studied include a variety of contents including ideological, cultural, political, and religious ones that can be divided into the Islamic Revolution era, the imposed-war era, and the contemporary era.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Graffiti
 • Media
 • Islamic Revolution
 • Mural
 • Kashan
 1.  

  1. اسفندیاری، آمنه (1392)، «گرافیتی؛ هنر عصیانگر»، فصلنامۀ پژوهش هنر، سال اول،‌ شمارۀ ۱، 123ـ128.
  2. ابن رسول، سید اصغر (1383)، انقلاب اسلامی در کاشان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  3. بزرگ‎زاده شهدادی، نفیسه و فرهادی آردپاکان، امرالله (1358)، «دیوارنوشته‌های انقلاب»، نامه نور، شمارۀ ۶ و ۷، 14ـ33.

  ۴. رشاد، کارن (1383)، گرافیتی چیست؟ 1و2 قابل‌ دسترسی در سایت www.kolahstudio.com

  ۵. ـــــ (1397)، گرافیتی چیست؟ نگارشی در باب شیوه‌های نگرش به هنر خیابانی، آلمان: انتشارات کلاه استدیو.

  ۶.  زنگی، بهنام (1394)، کارکردهای رسانه‌ای و ارتباطی دیوارنگاری معاصر ایران، تهران: مهر نوروز.

  ۷. ـــــــــ (1395)، جامعه‌شناسی دیوارنگاری معاصر ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

  ۸. کفش‌چیان مقدم، اصغر (1385)، «چگونه یک نقاشی دیواری را سازماندهی کنیم»، مطالعات هنرهای تجسمی، شمارۀ 25، 42ـ49.

  ۹. کوثری، مسعود (1389)، «گرافیتی به منزلۀ هنر اعتراض»، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، سال دوم، شمارۀ ۱، 65ـ102.

  1۰. ــــــــ (1390)، گرافیتی: رویکردی انتقادی، تهران: دریچۀ نو.

  1. کورول، مارگاریتا (1390)، هنرمند در برابر نظام، ترجمۀ رضا مرزانی، ماهنامه سورۀ اندیشه، شمارۀ 52 و 53، 217ـ220.
  2. محسنی‌نژاد، فرید و اکبری، عباس (1392)، «گرافیتی، هنر اعتراضی یا اعتراض هنری»، نقش‌مایه، سال هفتم، شمارۀ 17، 17ـ22.
  3. محسنیان راد، مهدی (1369)، «جامعه‌شناسی: بررسی دیوارنوشته‌های دوران انقلاب»، رسانه زمستان، شمارۀ 4، 24ـ43.
  4. نراقی، حسن (1382)، آثار تاریخی کاشان و نطنز، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

  1۵. نیکبخت، علیرضا (1399)، مجلۀ اینترنتی www.graffitiiranmagazine.com