مترجمان وشارحان کاشانی نهج‌البلاغه (سده‌های ششم تا دهم هجری)

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی.دانشگاه کاشان. کاشان. ایران

چکیده

سنت شرح نویسی بر متون و منابع دینی در بین عالمان اسلامی از قدیم الایام رایج بوده و در این میانه، شرح نهج-البلاغه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. از سال تدوین نهج‌البلاغه(۴۰۰ق) تاکنون، شارحان‌ نهج‌البلاغه با انگیزه‌های‌ گوناگونی‌ نظیر: توضیح‌ واژگان‌ دشوار و بیان نکته‌های بلاغی و ادبی، شرح‌ مبانی‌ کلامی و فلسفی‌، تحلیل‌ و تفسیر‌ حوادث‌ تاریخی و سیاسی، ذکر دقایق ادبی‌ و بلاغی، مواعظ اخلاقی‌، نکته‌های عرفانی و تربیتی و غیره به شرح آن پرداخته‌اند. علیرغم آنکه مورخین، قرن ششم را دوران رکود علمی شیعی برشمرده‌اند، لکن شکوفایی دوران کتابت و شرح‌نویسی نهج‌البلاغه با هدف حفظ و صیانت از میراث شیعی در همین قرن اتفاق افتاده و کاشان در سابقه تاریخی خود که به پایتخت نهج‌البلاغه شهرت یافته، جایگاه مهمی در حوزه‌های ادب و نشر آثار ارزشمند شیعی و ترویج علوم دینی داشته و در قرن‌های ششم تا دهم، به دلیل داشتن عالمان فاخری چون سید ابوالرضا فضل‌الله راوندی، قطب‌الدین راوندی و مُلا فَتح‌الله کاشانی، حوزه مهمی در بسط و ترویج نهج‌البلاغه بوده است. شرح نهج-البلاغه ابوالرضا راوندی در قرن ششم به عنوان اولین شرح نهج‌البلاغه شهرت یافته و «منهاج البراعه» قطب راوندی در همان قرن و همچنین «تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین» ملافتح‌الله کاشانی در قرن دهم، همواره پایه و مستند دیگر شروح نهج‌البلاغه در سایر قرون بوده است. این مقاله بر آن است تا با رویکردی توصیفی، تحلیلی و مقایسه‌ای و با استفاده از منابع و نسخ قدیمی و خطی موجود به بررسی روش‌شناسی مترجمان وشارحان نهج‌البلاغه در فاصله سده-های ششم تا دهم هجری با تأکید بر شارحان کاشانی بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kashan translators and commentators of Nahj al-Balagha (6th to 10th centuries of Hijri)

نویسنده [English]

  • Morteza Emami
Department of Islamic Education, University of Kashan.
چکیده [English]

The tradition of commenting on religious texts and sources has been common among Islamic scholars since ancient times, and in this context, the description of Nahj al-Balagha has a special condition. From the year of compilation of Nahj al-Balagha (400 AH) until now, commentators of Nahj al-Balagha with various motivations such as: explaining difficult words and expressing rhetorical and literary points, explaining theological and philosophical foundations, analyzing and interpreting historical and political events, mentioning literary details and Rhetoric, moral sermons, mystical and educational points, etc. have explained it. Although historians have considered the sixth century as the period of Shiite scientific stagnation, the flourishing of Nahj-al-Balagha writing and commentaries with the aim of preserving the Shiite heritage took place in this same century, and Kashan is the capital of Nahj in its historical record. Al-Balagha has become famous and has an important place in the fields of literature and the publication of valuable Shiite works and the promotion of religious sciences, and in the 6th to 10th centuries, due to the presence of distinguished scholars such as Seyyed Abulreza Fazlullah Ravandi, Qutbuddin Ravandi and Mullah Fatehullah. Kashani has been an important area in the development and promotion of Nahj al-Balagha. Abolreza Ravandi's description of Nahj al-Balagha in the sixth century became famous as the first description of Nahj al-Balagha, and Qutb Ravandi's "Minhaj al-Bara'ah" in the same century, as well as "Tanbiyeh al-Ghaflin and Tazkirah al-Arifin" by Molfatullah Kashani in the tenth century, are always another source and document. There have been explanations of Nahj al-Balagha in other centuries. This article, with a descriptive, analytical and comparative approach, and by using existing old and manuscript sources and manuscripts, examines the methodology of the translators and commentators of Nahj al-Balagha between the 6th and 10th centuries in kashan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abolreza Rawandi
  • Kashanian commentators.Qutb Rawandi
  • Molfatullah Kashani
  • Nahj al-Balagha