بازشناسی چگونگی فرم‌دهی کتیبه‌های کاشی زرین‌فام کاشان قرون 7 و 8 هجری

نویسندگان

1 گروه صنایع دستی، دانشگاه هنر، شهر تهران، ایران.

2 دانشیار گروه صنایع دستی، دانشگاه هنر، شهر تهران، ایران.

چکیده

در میان پژوهش‌های زرین‌فام حجم انبوهی به روش ساخت لعاب، خاستگاه‌های تولید، مفاهیم مستتر، فرم شناسی و غیره پرداخته و کمتر به جنبه تولید جسم این کاشی‌ها اهتمام شده است. بدنه سنگی تحولی شگرف در سفالگری تمدن اسلامی بحساب می‌آید. این نوع با استناد بر یافته‌های باستان‌شناسی در قرن پنجم در ایران ساخته شده و قابلیت‌های فراوانی را در اختیار هنرمندان سفالگر قرار داد تا جایی که قطعات بزرگ و قطور محراب‌ها و ظروف ظریف را با آن ساخته‌اند. تنوع ساخت فرم با چرخ‌کاری و قالب‌گیری، گستردگی کاشی‌های ستاره‌ای، کوکبی و صلیبی و نیز کتیبه‌های برجسته مصداق این ادعاست. عدم استفاده از آن و نبود اطلاعات عملی کافی برای بازشناسی قابلیت‌های عملی این ماده، تصوراتی نادرستی را در پی داشته که نمود آن در پنداشتن تولید قالبی کتیبه کاشی‌های دوران میانه است. هدف بازشناسی شیوه اجرای کتیبه نویسی و بررسی فنی و تحلیل ایرادات نظریه قالبی تزیینات کاشی‌های کتیبه دار زرین‌فام سده های 7 و 8 هجری است. سعی شده است با طرح تلفیق دو روش قالبی و ایجاد نقش به روش مستقیم -با نمایش قطعات کاشی ساخته‌شده در کارگاه به شکل عملی- فرضیه جایگزین مورد آزمون قرار گیرد. بدین ترتیب بدنبال پاسخ بدین پرسش هاست که شیوه اجرایی کتیبه نویسی در محراب‌های زرین فام سده های 7 و8 هجری در عرایس الجواهر چگونه بیان شده و قابل تبیین است؟ و با توجه به مراحل آزمایشگاهی چگونه قابل اجرا است؟ در حالی که طبق نظریه کنونی هریک از کاشی های کتیبه دار نیازمند یک قالب جداگانه است ودر صورت قالبی‌نبودن، اشکال تکرارشونده چگونه اجرا می‌گردیده است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی بوده و جمع‌آوری داده‌ها کتابخانه‌ای و اسنادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding and revision of the technical aspects of luster inscription - Kashan 7th & 8th H.C.

نویسندگان [English]

  • roozbeh namazi 1
  • ALIREZA SHEIKHI 2
1 handicrafts Department.University of Art, Tehran, Iran.
2 : Associate Professor, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

Understanding and revision of the technical aspects of lustre inscription - Kashan 12th-13thc Outline: The clay tile remains from mid century, have been named “Kaashi” after the city that they originated from; Kashan. The lustre version of these works have been famous outside the area and are known by reputation as mentioned in written texts available. The aim of this paper is to explain and cover the reason for this status. Also to consider and show the intricacies of the tilework and construction and installation of the lustre tiles in detail. The method used in constructing the lustre tiles used in the alters during the 12th and 13th AD also to show how to examine this in a scientifically formulated methods.With the progress in civilisation in Iran one can see the gradual replacement of metal and glass with the older clay. Based on evidence presented in this work one can draw the conclusion that the writing on the tiles were done completely in a different method from the making the tile itself. In truth the art work depicted on the tiles has a separate function and method altogether compared with the making and transforming the clay into the end result which is called lustre. Also is worth mentioning that construction in great scale like large alters made with these tiles in spite of the Mongol invasion, shows the ability and the skill used by these artisans; based on the written evidence available from the House of Kashan, it was confirmed that these works were not reproduced in the following century.

This paper delves into new findings and considers all the technical evidence available to dig deeper into historical facts and attempts are made to re-create the work based on how it would have been.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inscriptions with relief
  • luster tiles
  • stone paste
  • molded pottery