صدرا و بابا افضل کاشانی

نویسنده

چکیده

تأثیر و تأثر در میان در میان اندیشمندان، امری طبیعی و مستحسن است. هر متفکری بی‌گمان ساختار و محتوای اندیشه خود را تا حدود زیادی مرهون اندیشمندان پیش از خود است و بدین منوال با میراث خود در بافت اندیشه آیندگان دارای تأثیر. گاهی نوشته‌ای خاص چنان در بزرگی تأثیر می‌گذارد که خواسته یا ناخواسته در قالب‌بندی فصول اثر یا آثار او خود را به روشنی نشان می‌دهد و ممکن است شدت تأثیر به حدی باشد که در مقایسه، شائبه ترجمه یا رونویسی را به ذهن آورد. مقاله پیش رو، مقایسه‌ای است میان فصول و ابواب دو اثر از دو فیلسوف نام‌آور با بیش از چهارصد سال فاصله زمانی میان آن‌ها: یکی جاودان‌نامه اثر حکیم افضل‌الدین مرقی کاشانی، معروف به بابا افضل متعلق به سده هفتم هجری؛ دو دیگر، اکسیرالعارفین نوشته صدرالدین محمد شیرازی، معروف به ملا صدرا متوفی به سال 1050 هجری قمری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sadrā and Bābā Afzal Kāshāni

نویسنده [English]

  • Sayyed Yahyā Yathrebi
چکیده [English]

Affecting and being affected is a normal and praiseworthy affair among scholars. Every scholar is undoubtedly indebted to his predecessors for the structure and content of his thought. He is also effective on the views of his successors. Sometimes a given text shapes the framework of his work or may even provoke suspicion of copying. The present work compares the following two works: JāvdānNāmeh authored by Bābā Afzal Maraghi Kāshāni in the 17th century (AH)and Exit Al'arefin by sadruddin Mohammad shirāzi known as Mullā Sadrā (d: loso Atl).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afzaluddin
  • Mollā sadrā
  • JāvdānNāmeh