مذهب حکیم افضل‌الدین کاشانی

نویسنده

چکیده

شخصیت‌ها از رهگذر آثارشان شناخته می‌شوند و هرچه نسبت آن آثار به پدیدآورنده صافی‌تر باشد، شناخت روشن‌تر صورت می‌گیرد. در آیینه آثار حکیم افضل‌الدین کاشانی معروف به بابا افضل که گاهی در رباعیاتش با تخلص افضل دیده می‌شود، آنچه بیش از هر چیز به عنوان روح فلسفه و عرفان افضل-الدین توجه خواننده را به خود جلب می‌کند، عنایت اکید و شدید وی به موضوع مبدأ و معاد و از این رهگذر، انس بی‌تردید وی به دنیای شگفت‌انگیز نفس انسانی است. آنچه از نوشته‌های این حکیم برآمده و در آیینه داوری بزرگان نیز انعکاس یافته، این است که وی عرفان و تصوف و حکمت را در جام ولایت علوی نوشیده و چنان‌که از برخی رباعیات منسوب به او برمی‌آید، وی شیعه اثنی عشری است. نوشته حاضر بدین موضوع پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bābā Afzal Kāshāni’ Religion

نویسنده [English]

  • Abdullāh Movahhedi
چکیده [English]

Scholars can be known and understood through their works. The better the knowledge of their works, the deeper the understanding of their characters. In the works of Bābā Afzal, also simply known as afzal in his poetry, his serious attention to the day of resurrection and the doubtless preoccupation with man’ self. His works as well as reaction to them imply that his mysticism and scholarship was rooted in Alavi Velayah and that he was a 12-Imam Muslim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afzaluddin
  • Shiism
  • Quadrine
  • Works