رویکرد تربیتی افضل‌الدین مرقی کاشانی

نویسندگان

چکیده

افضل‌الدین محمد ابن حسن مرقی کاشانی، حکیم و عارف قرن هفتم، تربیت را عبارت از فراهم کردن زمینه‌ها و عوامل به فعلیت رساندن استعدادهای انسان در جهت مطلوب می‌داند. از نگاه او، این جهت مطلوب، کسب زندگانی عقلانی و روحانی است و هدف غایی تربیت، خداشناسی و معرفت صفات او از طریق تربیت اخلاقی و عرفانی است. وی معتقد است که آدمی باید در آغاز زندگی با تعلیم و تعلّم پرورش یابد تا خردورز شود و گفتار و کردارش بارور گردد، زیرا زندگی بدون تعلیم، تعلّم و خردورزی، بی‌حاصل و بیهوده خواهد بود. این مقاله در صدد است با روش توصیفی، هدف تربیت اخلاقی و عرفانی، مراتب اصول تربیت اخلاقی و عرفانی را در اندیشه‌های بابا افضل، تجزیه و تحلیل کند، و معنا و مفهوم تربیت، چیستی استعدادهای انسان، شرایط لازم برای تحول آدمی و حفظ تحول و نیز شیوه آموزش به فعلیت رساندن استعدادها را از دیدگاه وی بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Educational Perspective of Afzaluddin Maraghi Kāshāni

نویسندگان [English]

  • Abbās Shekāry
  • Āsieh Nejād
چکیده [English]

Afzaluddin Mohammad Ibn Hassan Maraghi Kāshāni, a great 7th century scholar, views education as the paving of the grounds for the proper actualization of man’s potentialities. To him this proper end is an intellectual and divine life. The final goal of education is the knowledge through educational morals. To him man need to be educated from childhood so that his wisdom and reason develops. To him living withough learning and teaching would be futile. This paper reviews the educational views reflected in Bābā afzal’s ideas and elaborates on the nature and meaning of education as the condition for man’s change and self-realization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potentialities
  • Carnal and human powers